Ravitsemustieteen perusopinnot

Kuvaus Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden...

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet

Aika 01.03. – 31.05.2024 Verkkokurssi: maaliskuu-toukokuu 2024 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) Esitiedot Ravitsemustieteen perusteet (5 op) -opintojakso. Tavoite Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa...

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa

Aika 01.10. – 31.12.2023 Verkkokurssi: loka-joulukuu 2023 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan...

Elintarvikkeet ruokavaliossa

Aika 01.01. – 31.03.2024 Verkko-opinnot: tammikuu-maaliskuu 2024 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) Esitiedot Ravitsemustieteen perusteet (5 op) -opintojakso. Tavoite Jakson suoritettuaan opiskelija tietää millaisia elintarvikkeita eri elintarvikeryhmiin kuuluu ja...

Ravitsemustieteen perusteet

Aika 21.09. – 28.10.2023 Luennot: torstaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10.2023 klo 17.00-20.15Harjoitukset: la 30.9. ja la 28.10.2023 klo 10-16 Paikka Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot...