Urheilijan syömishäiriöt

Aika

23.10. – 13.12.2023

Verkko-opinnot 23.10-13.12.2023.

Paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijat osallistuvat Itä-Suomen yliopiston toteuttamille verkko-opintojaksoille.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida keskeisimmät urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet, keskeisimmät syömishäiriöt ja niille altistavat tekijät sekä keinoja niiden tukemiseen
 • osaa selittää urheiluympäristössä esiintyviä riskitekijöitä
 • osaa analysoida oman ja muiden urheiluympäristössä toimivien henkilöiden toiminnan vaikutukset mahdollisessa syömishäiriöriskissä oleviin tai syömishäiriötä sairastaviin
 • osaa erotella syömishäiriöaltisteet eri urheilulajeissa
 • osaa luokitella syömishäiriötä sairastavalle urheilijalle tyypillistä ajattelua ja käyttäytymistä
 • osaa arvioida toipumista tukevia asioita sekä omaa roolia syömishäiriötä sairastavan tukijana

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet (mm. urheiluympäristö ja psykososiaaliset tekijät). Keskeisimmät syömishäiriöt.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

23.10. – 13.12.2023

Verkko-opinnot 23.10-13.12.2023.

Paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijat osallistuvat Itä-Suomen yliopiston toteuttamille verkko-opintojaksoille.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida keskeisimmät urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet, keskeisimmät syömishäiriöt ja niille altistavat tekijät sekä keinoja niiden tukemiseen
 • osaa selittää urheiluympäristössä esiintyviä riskitekijöitä
 • osaa analysoida oman ja muiden urheiluympäristössä toimivien henkilöiden toiminnan vaikutukset mahdollisessa syömishäiriöriskissä oleviin tai syömishäiriötä sairastaviin
 • osaa erotella syömishäiriöaltisteet eri urheilulajeissa
 • osaa luokitella syömishäiriötä sairastavalle urheilijalle tyypillistä ajattelua ja käyttäytymistä
 • osaa arvioida toipumista tukevia asioita sekä omaa roolia syömishäiriötä sairastavan tukijana
Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet (mm. urheiluympäristö ja psykososiaaliset tekijät). Keskeisimmät syömishäiriöt.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta