Opiskelun tueksi

Kirjastot

Turussa on sekä yleisiä kirjastoja että korkeakoulukirjastoja, joiden palveluihin kannattaa tutustua. Tietoa kirjastoista ja niiden aukioloajoista saat niiden omilta nettisivuilta:

Turun kaupunginkirjasto: www.turku.fi/kirjasto
Turun yliopiston kirjasto: http://kirjasto.utu.fi
Åbo Akademin kirjasto: www.abo.fi/public/bibliotek
Turun ammattikorkeakoulun kirjasto: www.turkuamk.fi/kirjasto

Opiskelutaitojen kehittäminen

Opiskelutaidot.fi -sivustolta löydät tietoa tulossa olevista maksuttomista opiskelutaitowebinaareista. Sivustolta voit ladata myös jo järjestettyjen tilaisuuksien materiaalia käyttöösi, aiheina esim. tenttivastaustekniikka, tiedonhaku ja esseen kirjoittaminen.

Yleisohjeita kirjallisen työn lähdeviitteiden merkitsemiseen (esim. APAn mukaisesti | Jyväskylän yliopiston verkkosivut): Näin viittaat

Turun kesäyliopiston yhteistyöoppilaitosten verkkosivuilta löydät lisää opiskelutaitoihin liittyviä ohjeita:

Järjestyssäännöt