Järjestäjät

Järjestäjät – ainutlaatuinen joukko psykoterapia- ja taideterapia-alan toimijoita!

Kongressin järjestäjinä toimii 30 psykoterapia- ja taideterapia-alan yhdistystä ja yhteisöä yhdessä Turun kesäyliopiston kanssa. Tilaisuus on ainutlaatuinen ja historiallinen – koskaan aiemmin psykoterapia- ja taideterapiayhteisöt eivät ole tehneet näin laajasti yhteistyötä yhteisen asian äärellä.


Kongressin työryhmät

 • Rakennetyöryhmä
 • Tieteellinen työryhmä
 • Talous- ja viestintätyöryhmä

Rakennetyöryhmä

Tiedot päivittyvät myöhemmin.

Tieteellinen työryhmä

Toimikunta vastaa konferenssin abstraktikutsun laatimisesta, laatii esitysten valinnalle kongressin ideaa ja arvoja vastaavat kriteerit, ottaa vastaan abstraktit ja organisoi abstraktien arvioinnin sekä tekee päätökset esitysten, työpajojen ja postereiden valinnasta.  

 • Puheenjohtaja: Virpi-Liisa Kykyri, PsT, kliinisen psykologian dosentti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto.
 • Sihteeri: Petra Nyman-Salonen, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapeutti, apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto.
 • Jäsenet:
  • Satu Halonen, psykologi, Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto.
  • Sanna Pikku-Pyhältö, psykologi, kuvataidepsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, puheenjohtaja, Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry; väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
  • Päivi Pylvänäinen, PsT, MA in Creative Arts in Therapy; Suomen Tanssiterapiayhdistys ry.
  • Kaisa Santala, LL, lastenpsykiatrian ja lastentautien erikoislääkäri, perhe- ja pariterapeutti, varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutti, lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti.  
  • Anne Takamäki, FM, musiikkiterapeutti, väitöskirjatutkija; puheenjohtaja, Suomen musiikkiterapiayhdistys ry

Talous- ja viestintätyöryhmä

Aloitimme toimikuntana melko pian, kun taustaorganisaatio alkoi järjestäytyä. Aluksi selvittelimme, miten kongressi voitaisiin rahoittaa ja mikä taho voisi toimia kongressin järjestelyssä yhteistyökumppanina. Kun nämä kysymykset hahmottuivat ja järjestäjäksi tuli mukaan Turun kesäyliopisto, olemme voineet siirtää taloudellisen suunnittelun vastuun heille. Painopiste pienen toimikuntamme työskentelyssä on siirtynyt kongressista tiedottamisen suuntaan. Ketteränä pienryhmänä olemme valmiit nappaamaan kiinni siitä vastuusta, jota kulloinkin kongressin järjestelyissä tarvitaan.

 • Minna Martin, Hengittävä mieli Oy, Psykofyysinen psykoterapia ry:n kunniajäsen, Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia ry:n psykoterapeuttijäsen, kongressin suunnitteluryhmän kokoonkutsuja
 • Anne Takamäki, Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n puheenjohtaja
 • Taija Wilenius, Turun yliopisto, Psykofyysinen psykoterapia ry:n johtokunnan jäsen