Turun kesäyliopisto

Taustaa ja toimintaperiaatteita

Turun kesäyliopisto on Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632 määrittelee kesäyliopistot alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksiksi, joiden toiminnassa painottuvat korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Järjestämme laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja pääsääntöisesti ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutustarjonta monipuolistaa ja täydentää alueen muiden oppilaitosten tarjontaa sekä koulutusten sisältöjen että järjestämisajankohtien osalta. Tuotamme alueelle Suomen eri korkeakoulujen opintoja.

Päämäärät ja arvot

Turun kesäyliopiston päämääränä on olla alueellisesti tunnettu ja tunnustettu korkeatasoisen koulutuksen tuottaja, aktiivinen ja yhteistyökykyinen vaikuttaja, ennakoiva ja uudistuva sekä taloudellisesti vakaa koulutuksen järjestäjä. Toiminnassamme tärkeitä asioita ovat vastuullisuus ja luotettavuus, palveluhenkisyys sekä opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kaikille.

Laatujärjestelmän sertifikaatti

ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen koulutuskokemuksen. 

Turun kesäyliopiston koulutus- ja kehittämispalveluille on myönnetty 1.12.2022 ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti. Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty 6.5.2020.

Historiaa

Turun kesäyliopisto on perustettu vuonna 1936 ja se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kesäyliopisto. Yksityinen Turun yliopiston kansansivistystoimikunta perusti Turun kesäyliopiston vuonna 1936 jatkamaan jo vuonna 1922 aloitettua kesäopetusta. Vuonna 1999 kesäyliopistoista tuli vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja Turun kesäyliopiston ylläpitäjäksi ryhtyi Turun Aikuiskoulutussäätiö.

1980-luvulta alkaen Turun kesäyliopiston toiminta on ollut ympärivuotista. Opiskelu kesäyliopistossa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarjonnassa on mm. avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta, työelämän täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukion kertauskursseja ja abikursseja, tilauskoulutusta yrityksille ja organisaatioille, harrastekursseja ja yleissivistävää koulutusta.

Kuva: Turun kesäyliopiston avajaiset 4.6.1936.

Johtokunta 2023-2026

Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa kesäyliopiston toimintaa.

Ulpukka Isopahkala-Bouret (pj)Varajäsen: Arto JauhiainenTurun yliopisto
Jukka LeppänenVarajäsen: Reijo KnuutinenTurun yliopisto
Ainokaisa SaarinenVarajäsen: Satu LindénTurun kauppakamari
Tiia TurkkiVarajäsen: Tom PaleniusBusiness Turku
Matti Vähä-HeikkiläVarajäsen: Jorma UotiAkava
Emma HyvärinenVarajäsen: Virpi MäkinenTurun kaupunki
Ari VirtaVarajäsen: Wille JänttiTurun kaupunki
Mikko Suhonen (sihteeri)Turun kesäyliopisto
Essi Svärd
(henkilökunnan edustaja)
Turun kesäyliopisto

Ilmastojoukkue

Olemme mukana Turun ilmastojoukkueessa!

Turun kesäyliopiston väki liittyi Turun kaupungin Ilmastojoukkueeseen vuonna 2020. Ilmastojoukkue on Turun alueen toimijoille suunnattu yhteisö, jonka tarkoituksena on tehdä ilmastonmuutoksen torjunnasta yhteisöllistä. Lue lisää ilmastojoukkueesta: turku.fi/hiilineutraaliturku

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Teimme tammikuussa 2020 hiilijalanjälkitestit ja yhteenlaskettu hiilijalanjälkemme oli keskimäärin 5600 kg CO₂/hlö/vuosi*. Otimme tavoitteeksemme pienentää omia hiilijalanjälkiämme valitsemalla yhden tai useamman arjen ilmastoteon, joiden tekemiseen sitoudumme henkilökohtaisesti. Kun teimme hiilijalanjälkitestit uudestaan loppuvuonna 2020, yhteenlaskettu hiilijalanjälkemme oli keskimäärin 4225 kg CO₂/hlö/vuosi*.

*CO2e = hiilidioksidiekvivalentti

AMK-opiskelijoiden toteuttama ympäristöauditointi

Turun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat toteuttivat vuonna 2021 ympäristöauditoinnin eli pienimuotoisen ympäristötarkastuksen. Auditoinnissa opiskelijat tarkastelivat, oliko Turun kesäyliopiston toimistolla tapahtuva kierrätystoiminta ISO 14001 –standardin mukaista. Voit lukea ympäristöauditoinnista enemmän blogista: https://turunkesayliopisto.fi/blogi/amk-opiskelijoiden-toteuttama-ymparistoauditointi/

Ilmastojoukkue arjessa

Teemme erilaisia ilmastoratkaisuja joka päivä toimiston arjessa. Ympäristövastuulliseen työ- ja toimintatapaan kuuluu esim. monipuolinen kierrättäminen ja tulostettavan koulutusmateriaalin vähentäminen.

Turun kesäyliopiston koulutuksissa käytetään sähköisiä materiaalisivustoja kestävän kehityksen toimintakulttuurin mukaisesti. Sähköisen materiaalin etuna on sen käytettävyys paikasta ja laitteesta riippumatta.