Turun kesäyliopiston taustaa

Turun kesäyliopiston taustaa ja toimintaperiaatteita

Turun kesäyliopiston päämääränä on olla alueellisesti tunnettu ja tunnustettu korkeatasoisen koulutuksen tuottaja, aktiivinen ja yhteistyökykyinen vaikuttaja, ennakoiva ja uudistuva sekä taloudellisesti vakaa koulutuksen järjestäjä. Toiminnassamme tärkeitä asioita ovat vastuullisuus ja luotettavuus, palveluhenkisyys sekä opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kaikille.

Järjestämme laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja pääsääntöisesti ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutustarjonta monipuolistaa ja täydentää alueen muiden oppilaitosten tarjontaa sekä koulutusten sisältöjen että järjestämisajankohtien osalta. Tuotamme alueelle Suomen eri korkeakoulujen opintoja.

Turun kesäyliopisto on Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632 määrittelee kesäyliopistot alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksiksi, joiden toiminnassa painottuvat korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen koulutuskokemuksen. 
Turun kesäyliopiston koulutus- ja kehittämispalveluille on myönnetty 1.12.2022 ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti. Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty 6.5.2020.

Historiaa

Turun kesäyliopisto on perustettu vuonna 1936 ja se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kesäyliopisto. Yksityinen Turun yliopiston kansansivistystoimikunta perusti Turun kesäyliopiston vuonna 1936 jatkamaan jo vuonna 1922 aloitettua kesäopetusta. Vuonna 1999 kesäyliopistoista tuli vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja Turun kesäyliopiston ylläpitäjäksi ryhtyi Turun Aikuiskoulutussäätiö.

1980-luvulta alkaen Turun kesäyliopiston toiminta on ollut ympärivuotista. Opiskelu kesäyliopistossa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarjonnassa on mm. avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta, työelämän täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukion kertauskursseja ja abikursseja, tilauskoulutusta yrityksille ja organisaatioille, harrastekursseja ja yleissivistävää koulutusta.

Kuva: Turun kesäyliopiston avajaiset 4.6.1936.

Turun kesäyliopiston johtokunta 2023-2026

Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa kesäyliopiston toimintaa.

Ulpukka Isopahkala-Bouret Varajäsen: Arto Jauhiainen Turun yliopisto
Jukka Leppänen Varajäsen: Reijo Knuutinen Turun yliopisto
Ainokaisa SaarinenVarajäsen: Satu Lindén Turun kauppakamari
Tiia Turkki Varajäsen: Tom Palenius Turku Science Park
Matti Vähä-Heikkilä Varajäsen: Jorma Uoti Akava
Siiri Turunen Varajäsen: Virpi Mäkinen Turun kaupunki
Ari Virta Varajäsen: Wille Jäntti Turun kaupunki
Mikko Suhonen (sihteeri) Turun kesäyliopisto
Essi Haapaniemi
(henkilökunnan edustaja)
 Turun kesäyliopisto

Olemme mukana Turun ilmastojoukkueessa

Turun kesäyliopiston väki päätti liittyä Turun kaupungin Ilmastojoukkueeseen vuonna 2020. Teimme hiilijalanjälkitestit ja hiilijalanjälkemme oli keskimäärin noin 5600 kg CO₂/hlö/vuosi.
Pyrimme pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme valitsemalla yhden tai useamman arjen ilmastoteon, joiden tekemiseen sitoudumme henkilökohtaisesti. Ja tietysti teemme erilaisia ilmastoratkaisuja joka päivä toimiston arjessa. Ympäristövastuulliseen työ- ja toimintatapaan kuuluu esim. tulostettavan koulutusmateriaalin vähentäminen.
Turun kesäyliopiston koulutuksissa käytetään sähköisiä materiaalisivustoja kestävän kehityksen toimintakulttuurin mukaisesti. Sähköisen materiaalin etuna on sen käytettävyys paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Lue lisää ilmastojoukkueesta www.turku.fi/hiilineutraaliturku