Info

Tervetuloa opiskelemaan!

Turun kesäyliopisto järjestää laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa. Koulutustarjonnassa on avoimen yliopiston opintoja, työelämän täydennyskoulutusta, kielikursseja, peruskoulun ja lukion kertauskursseja, abikursseja, tilauskoulutusta organisaatioille ja yksityishenkilöille, harrastekursseja sekä yleissivistävää koulutusta.

Tarkempia tietoja eri koulutuksista löydät tämän sivun lopusta.

Opetustilanne

Abi- ja lukiolaiskurssit ja peruskoulun kertauskurssit

Abikursseillamme treenaat tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin ja hiot vastausrutiinisi kuntoon. Peruskoulun ja lukion kertauskurssit soveltuvat sinulle, kun haluat saada varmempaa pohjaa opinnoillesi tai muuten kerrata perusteita.

Tutustu abi- ja lukiolaiskurssien ajankohtaiseen kurssitarjontaan.

Avoin yliopisto-opetus

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet – avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille! Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus mm.

– tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
– kehittää itseään ja oppia uutta
– parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
– hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
– laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla
– saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.

Teemme yhteistyötä monien Suomen yliopistojen kanssa, jotta sinulla olisi mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistasi Turussa. Tarjonnassamme on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Eri avointen yliopistojen käytänteitä ja ohjeita käydään läpi opintojen alussa.

Avoimen yliopiston opintoja järjestetään monilla eri tavoilla. Opintoihin voi sisältyä esimerkiksi lähiopetusta kuten luentoja, pienryhmäopetusta ja harjoitustöitä, opiskelua verkko-oppimisympäristössä ja verkkovälitteisiä luentoja, kirjallisia opintotehtäviä sekä tenttejä. Opetus järjestetään yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiopetus ja tentit järjestetään Turussa. Tarkemmat tiedot toteutustavoista löytyvät opintojen ohjelmasta.

Avoimien yliopisto-opintojen avulla ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, mutta opinnot voi mahdollisesti sisällyttää tutkintoon, mikäli saa opiskelupaikan avoimen väylän kautta tai pääsee yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opiskelijavalinnan kautta.

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kyseessä on erillisvalinta, jossa opiskelijat valitaan heidän aiemmin suorittamiensa yliopisto-opintojen ja muiden kriteerien perusteella ilman valintakoetta. Turun yliopiston avoimesta väylästä löydät lisätietoa täältä.

Turun kesäyliopistossa voit suorittaa mm. pakollisia kieliopintoja, joiden pitää olla suoritettuna, kun hakee opiskelemaan avoimen väylän kautta esim. Turun yliopiston humanistiseen tai kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

  • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op
  • English Communication Skills/ Englannin kielen suullinen taito 2 op
  • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Tutustu kesäyliopistossa tarjolla oleviin avoimiin yliopisto-opintoihin tästä.

Finnish courses

We organise Finnish language courses for foreigners throughout the year. The course selection includes courses suitable for beginners as well as for more advanced students. For more general information about our Finnish courses, see Briefly in English.

You can find all of our current Finnish courses here.

Hyvinvointi ja harrasteet

Hyvinvointi ja harrastekursseillamme sinulla on mahdollisuus oppia erilaisia tietoja ja taitoja tai kehittää omaa hyvinvointiasi. Järjestämme kursseja esim. kirjoittamisesta, laulamisesta, puutarhanhoidosta, joogasta sekä Adobe- ja Office-ohjelmien käytöstä.

Tutustu hyvinvoinnin ja harrasteiden ajankohtaiseen kurssitarjontaan.

Kielikurssit

Tarjoamme monipuolisen kielikurssivalikoiman alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja monista eri kielistä. Valikoimassamme on sekä harrastekursseja että opintopisteytettyjä kursseja (lue lisää alempaa). Kielikurssien pituudet vaihtelevat useimmiten muutamasta viikosta muutamiin kuukausiin.

Tutustu ajankohtaiseen kielikurssitarjontaamme.

Kielitaitotaso

Kielikurssien kuvauksissa on mainittu kielitaitotaso, jonka tarkoituksena on auttaa oikean kurssin valitsemisessa. Tutustu tasokuvauksiin tarkemmin tästä: taitotasoasteikko 
Jos et ole varma vastaako kurssin sisältö tai kielitaitotaso oppimistarpeitasi, olethan yhteydessä meihin ennen ilmoittautumista. Puh. 02 232 3302, email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kielikurssien opintopisteet ja suoritustapa

Opintopisteytetyt kielikurssit kurssit vastaavat Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää vastaavansisältöistä ja -laajuista kurssia. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkua. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritustapa on aktiivinen läsnäolo (vähintään 80 %) ja tentti. Kursseille voi myös osallistua harrastemielessä ilman opintopisteiden suorittamista, eli ilman tenttimistä.

Finnish for Foreigners at Turku Summer University

We organise Finnish language courses for foreigners throughout the year. The course selection includes courses suitable for beginners as well as for more advanced students. For more general information about our Finnish courses, see Briefly in English. You can find all of our current Finnish courses here.

Markkinointi ja visuaalinen viestintä

Markkinoinnin ja visuaalinen viestinnän koulutuksissa voit kehittää omia taitojasi, panostaa yrityksen markkinointiin tai kehittää omaa visuaalista viestintää. Markkinoinnin koulutuksissa voit opiskella esimerkiksi Google-markkinointia, hakukoneoptimointia tai WordPressin käyttöä. Visuaalisen viestinnän koulutuksissa kehität omia visuaalisia kykyjäsi opiskelemalla esimerkiksi graafista suunnittelua tai joidenkin yksittäisten ohjelmien, kuten Photoshop ja InDesign käyttöä.

Tutustu markkinoinnin ja visuaalisen viestinnän ajankohtaiseen koulutustarjontaan.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

Sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen koulutuksissa voit vahvistaa omaa työelämän osaamistasi, saada tietoja ajankohtaisista teemoista tai hankkia uusia pätevyyksiä ja taitoja. Koulutustarjonnassamme on mm. ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin, psykofyysisen psykoterapian sekä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksia.

Tutustu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ajankohtaiseen koulutustarjontaan.

Talous, hallinto ja työelämän koulutukset

Talouden, hallinnon ja työelämän koulutusten avulla on mahdollista kehittää itseään erilaisilla työelämän osa-alueilla. Järjestämme koulutuksia mm. valmentamisesta, äänenkäytöstä, Office-ohjelmista, sijoittamisesta, tiedonhallinnasta ja viestinnästä. Tarjonnastamme löytyy myös laadukkaita juridiikan koulutuksia.

Tutustu talouden, hallinnon ja työelämän ajankohtaiseen koulutustarjontaan.

Verkkokoulutukset

Koulutustarjonnassamme on lähiopetuksena järjestettävien koulutusten lisäksi runsaasti etänä toteutettavia koulutuksia, joihin voi osallistua mistäpäin maailmaa tahansa. Etäkoulutukset on helppo tunnistaa koulutuksen nimen vieressä olevasta harmaasta wifi-symbolista.

Voit myös etsiä sinulle sopivaa koulutusta erillisestä Verkkokoulutukset-listauksesta.

Tutustu ajankohtaiseen verkkokoulutustarjontaamme.

Yleisöluennot

Järjestämme maksullisia ja maksuttomia yleisöluentoja, joissa sinulla on mahdollisuus kuunnella eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja ajankohtaisista ja mielenkiintoisista teemoista.

Yleisöluentoja on järjestetty mm. seuraavista aiheista:

  • Ottaako aivoon? – miten suojelen aivojani stressiltä
  • Hyvät pahat verot
  • Zero Waste – jätä hyvästit jätteille!
  • Arjen tietoturvan ABC
  • Miten tukea lasta tunteiden käsittelyssä koronatilanteessa
  • Itsemyötätunto jaksamisen ja hyvinvoinnin kulmakivenä
  • Keitä me olemme – mitä muinais-DNA meistä paljastaa?

Otamme mielellämme vastaan toiveita luentoaiheiksi!
Voit olla yhteydessä meihin puh. 02 232 3302 tai email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Tutustu ajankohtaisiin yleisöluentoihimme.