Tentit, suoritukset ja todistukset

Tenttituloksia voit tiedustella suoraan koulutussihteeriltä tai toimistostamme 2-4 viikkoa tenttitilaisuuden jälkeen. Yhteistyöoppilaitoksen (avoimen yliopiston) tentit ovat yleensä valtakunnallisia, joten tuloksia on odotettavissa n. 4 viikon kuluttua tentistä. Mikäli suoritat kesäyliopistossa jonkin yhteistyöoppilaitoksemme opintoja, voit tarkistaa suoritustietosi myös ko. avoimen yliopiston rekisteristä.

Kielikurssien tenttien korjausaika on n. 2 viikkoa tenttitilaisuudesta. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritusote lähetetään opiskelijalle automaattisesti kuukauden kuluessa tentistä. Opintopistesuorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %) ja tentin suorittaminen hyväksytysti.
Harrasteluonteisista kielikursseista on mahdollista tilata osallistumistodistus koulutussihteeriltä tai kesäyliopiston toimistosta kurssin päätyttyä.
Lähetämme otteet ja todistukset pääasiassa sähköisesti.

Lyhytkoulutuksista ei automaattisesti lähetetä osallistumistodistuksia, mutta mikäli tarvitset dokumentin osallistumisestasi, voit tilata sen toimistostamme. Yleisöluennoista ja infowebinaareista ei kirjoiteta osallistumistodistuksia.

Yhteistyöoppilaitoksen (avoimen yliopiston) opintokokonaisuuksista tai -opintojaksoista suoritustodistukset ja -otteet tekee ko. avoin yliopisto. Kysy tarvittaessa lisätietoja toimistostamme.

Tietyistä koulutuksistamme opiskelijan on mahdollista saada opintosuoritus OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Tällöin tieto on merkitty ko. koulutuksen kuvaukseen nettisivuillamme ja suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa. Opintopolun suoritusmerkinnät rekisteröidään opiskelijoille valtakunnallisten opinto- ja tutkintorekisterien Koski-palvelun kautta. Lue lisää Koski-palvelusta.

Tenttipäivät

Tenttipäivät ovat oppiainekohtaisia ja tenttiaikataulut on ilmoitettu kurssin tai opintojen ohjelmassa. Ilmoittauduthan tenttiin ko. opinnoista annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssin tai opintojakson tentti sisältyyy osallistumismaksuun.

Tenttikalenteri  Tenttipaikka
– ei salitenttejä keväällä 2024
Päivitetty 11.3.2024.

Turun yliopiston kampusalueen kartta

Tenttikäytänteitä

Jokaisesta tentittävästä kurssista tai opintojaksosta järjestetään varsinaisen tentin lisäksi kaksi uusintatenttiä tarpeen mukaan. Mikäli uusintatenttipäiviä ei ole mainittu ennakkoon kurssin tai opintojakson ohjelmatiedoissa, voit tiedustella tenttiajankohtaa toimistostamme kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Uusintatenttin voit osallistua myös, mikäli haluat yrittää korottaa aikaisemman suorituksesi arvosanaa. Tenttiminen sisältyy kurssin tai opintojakson hintaan.

Salitentti

 • Tenttijällä, joka saapuu 30 minuutin kuluessa tenttiajan alkamisesta, on oikeus osallistua tenttiin.
 • Tenttitilaisuudesta saat poistua vasta kun on kulunut 30 minuuttia tenttiajan alkamisesta.
 • Tenttilaisuuteen saat tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet.
 • Tenteissä käytetään Turun yliopiston leimattua tenttipaperia, jota saat käyttöösi tenttitilaisuudessa. Tarjolla on myös A4-paperia tenttivastauksen hahmotteluun/ suttupaperiksi. 
 • Merkitse kaikkiin vastauspapereihisi selvästi oma nimi, tenttipäivä ja tentittävän opintojakson nimi.
 • Palauta tentissä jaetut kysymykset vastauspaperisi mukana.
 • Mikäli tarvitset tenttitilaisuudessa erityisjärjestelyjä, ole yhteydessä toimistoomme viimeistään 10 pv ennen tenttiä os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 232 3302.

Etätentti EduGo- tai Moodle-oppimisympäristössä

 • Etätentti (verkkotentti) voidaan järjestää kurssin tai opintojakson EduGo-oppimisympäristössä taikka yhteistyöoppilaitosten (avoin yliopisto) Moodlessa, jolloin tenttiin osallistutaan omalta tietokoneelta kurssin tai opintojakson ohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana.
 • Etätentit voivat olla kestoltaan pidempiä ns. aineistotenttejä, jolloin tentissä saa käyttää kirjallisuutta ja muistiinpanoja. Tentti voi olla avoimena oppimisalustalla esim. viikon ajan ja opiskelijalla on tänä aikana mahdollisuus vastata tenttiin tenttikohtaisen aikarajan puitteissa. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Aineistotenttiin tulee siis valmistautua tavalliseen tapaan. Esseemuotoiset tenttivastaukset voi kurssista tai opintojaksosta riippuen kirjoittaa joko suoraan oppimisympäristössä taikka vastauksen voi laatia tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää valmiina dokumenttina tentin vastauskenttään.
 • Etätentti voi olla myös yksityiskohtaista osaamista mittaava monivalintatentti. Tällöin tenttiaika on yleensä määritelty lyhyemmäksi.
 • Kurssin tai opintojakson kouluttaja ohjeistaa etätenttiasioista oman ryhmänsä opiskelijoita hyvissä ajoin ennen tenttitilaisuutta. EduGo-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Siirtotentti

Siirtotentti tarkoittaa opiskelijan mahdollisuutta suorittaa tentti jonkin muun oppilaitoksen kuin oman oppilaitoksensa tenttitilaisuudessa salitenttinä. Opiskelijan tulee varmistaa ensin omasta oppilaitoksestaan (tentistään vastaavalta laitokselta), onko siirtotenttiminen mahdollista. Mikäli haluat tehdä tentin Turun kesäyliopistossa, ole yhteydessä kesäyliopiston toimistoon viimeistään 10 pv ennen tenttitilaisuutta: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai p. 02 232 3302 . HUOM: Otamme vastaan tenttijöitä ainoastaan omien salitenttiemme yhteyteen. Siirtotentissä opiskelija hoitaa itse ilmoittautumisensa omaan oppilaitokseensa ja pyytää kysymykset toimitettavaksi Turun kesäyliopistoon, kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Mikäli sopimasi siirtotentti peruuntuu, ilmoitathan siitä myös Turun kesäyliopistoon.

Maksu: Siirtotenttimaksu maksetaan ennen tenttiin tuloa tilillemme. Esitä tosite tentinvalvojalle tenttitilaisuudessa.

Maksun saaja: Turun kesäyliopisto
Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI57 5716 9020 0475 64
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Eräpäivä: tenttipäivä
Selite: siirtotentti ja pvm (ja tenttijän nimi, jos eri kuin maksaja)
Maksu: 60 €

Open Badge -osaamismerkit

Osaamismerkkejä on myönnetty vuosina 2018 – 2023 mm. Turun kesäyliopiston Office-koulutuksista. Jos sinulle on myönnetty Turun kesäyliopiston koulutuksesta Open Badge -osaamismerkki, voit hyödyntää merkkiäsi seuraavasti:

Open Badge -osaamismerkin vastaanottamiseksi sinun on kirjauduttavaa ilmaiseen ja suomenkieliseen Open Badge Passport -palveluun. Passportissa sinun on helppoa säilyttää ja hallitaan kaikkia sinulle myönnettyjä osaamismerkkejä. Voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteella, Facebook- tai LinkedIn -tunnuksella.
Passportissa voit hallita osaamismerkkiesi näkyvyyttä muille verkon käyttäjille. Palvelun avulla sinun on mahdollista jakaa osaamismerkkiäsi sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Jos sinulla on useampi osaamismerkki, voit luoda Passportin avulla merkeistä itsellesi sähköisen portfolio-sivun. Passportissa voit ladata osaamismerkin upotuskoodin kotisivuillesi tai blogiisi. Osaamismerkin voi myös ladata tietokoneellesi kuvatiedostona ja liittää osaksi perinteistä ansioluetteloa.
Tutustu Passportin käyttämiseen näillä palveluntarjoajan Youtube-videoilla:

Osaamismerkin vastaanottaminen (Uusi käyttäjä)

Osaamismerkkien asetukset

Osaamismerkkien jakaminen

Osaamismerkki-sivun luominen

Mikäli sinulla on kysyttävää Open Badge -osaamismerkeistä tai Open Badge Passport -palvelusta, ota yhteyttä kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai p. 02 232 3302.