Kort på svenska

Åbo sommaruniversitet

Välkommen att studera vid Åbo sommaruniversitet!  Undervisningen är öppen för alla oberoende av ålder eller grundutbildning. Verksamheten sker, trots namnet, under hela året.

Åbo sommaruniversitetets program omfattar förutom öppen universitetsundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år.  

  • Det finns 20 sommaruniversitet i Finland som tillsammans erbjuder undervisning på sammanlagt 130 orter. Sommaruniversiteten är läroanstalter vars undervisning sker regionvis. Svenskspråkig undervisning ordnas vid Hangö sommaruniversitet, Mellersta Österbottnens sommaruniversitet och Vasa sommaruniversitet. Mer information på hemsida https://kesayliopistot.fi/ota-yhteytta/

Åbo sommaruniversitetets kansli är öppet måndag – fredag kl. 10.00–15.30.
Adress: Sirkkalagatan 4, 20520 Åbo
Tel. 02 232 3302
E-post: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Uppdaterad 2/2024