Urheiluravitsemustutkimus

Aika

08.01. – 15.03.2024

Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää urheiluravitsemuksen alalla käytettyjä tutkimusmenetelmiä
  • osaa vertailla ja perustella urheiluravitsemuksen tutkimusmenetelmien käyttöä erityyppisissä tutkimuksissa
  • osaa arvioida kriittisesti urheiluravitsemustutkimuksia ja niiden tuottamaa näytönastetta
  • osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Urheiluravitsemustutkimuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineisto käsittely ja tulosten tulkinta. Opintojakson aikana syvennytään käytetyimpiin tutkimusasetelmiin ja käydään läpi tieteellisiä julkaisuja.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

08.01. – 15.03.2024

Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää urheiluravitsemuksen alalla käytettyjä tutkimusmenetelmiä
  • osaa vertailla ja perustella urheiluravitsemuksen tutkimusmenetelmien käyttöä erityyppisissä tutkimuksissa
  • osaa arvioida kriittisesti urheiluravitsemustutkimuksia ja niiden tuottamaa näytönastetta
  • osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Urheiluravitsemustutkimuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineisto käsittely ja tulosten tulkinta. Opintojakson aikana syvennytään käytetyimpiin tutkimusasetelmiin ja käydään läpi tieteellisiä julkaisuja.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta