Urheilijan psyykkinen hyvinvointi

Aika

08.01. – 15.03.2024

Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen
  • osaa arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät sekä valmentajan ja harjoitusympäristön vaikutuksen näihin
  • osaa arvioida urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten välistä yhteyttä
  • osaa selittää psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöitä
  • osaa erotella erilaisia keinoja, joilla urheilijaa voi tukea vastoinkäymisten edessä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Urheilun psykologiset haasteet (esim. stressi, paineet, vastoinkäymiset ja ylirasitus). Urheilijan motivaatio. Palautumisen ja psykologisen levon merkitys. Psykologiset taidot ja työkalut (mm. tunteiden säätely ja itseluottamus).

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

08.01. – 15.03.2024

Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen
  • osaa arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät sekä valmentajan ja harjoitusympäristön vaikutuksen näihin
  • osaa arvioida urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten välistä yhteyttä
  • osaa selittää psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöitä
  • osaa erotella erilaisia keinoja, joilla urheilijaa voi tukea vastoinkäymisten edessä
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Urheilun psykologiset haasteet (esim. stressi, paineet, vastoinkäymiset ja ylirasitus). Urheilijan motivaatio. Palautumisen ja psykologisen levon merkitys. Psykologiset taidot ja työkalut (mm. tunteiden säätely ja itseluottamus).

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta