Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset

Aika

18.03. – 31.05.2024

Verkko-opinnot 18.3.-31.5.2024.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä erityiskysymyksiä
  • osaa soveltaa urheiluravitsemusta erityisolosuhteet huomioiden
  • osaa määritellä erityisruokavaliot ja erityisryhmät ja niihin liittyvät haasteet
  • osaa huomioida urheilijan vatsavaivat ravitsemusohjauksessa
  • osaa suunnitella urheilijan ravitsemussuunnitelman erityisruokavalio huomioiden

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset; erityisolosuhteet, suhteellinen energiavaje, urheilijan vatsavaivat, erityisruokavaliot (esim. allergiat ja kasvisruokavaliot) ja erityisryhmät (esim. suolistosairaudet ja diabetes).

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja
oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

18.03. – 31.05.2024

Verkko-opinnot 18.3.-31.5.2024.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä erityiskysymyksiä
  • osaa soveltaa urheiluravitsemusta erityisolosuhteet huomioiden
  • osaa määritellä erityisruokavaliot ja erityisryhmät ja niihin liittyvät haasteet
  • osaa huomioida urheilijan vatsavaivat ravitsemusohjauksessa
  • osaa suunnitella urheilijan ravitsemussuunnitelman erityisruokavalio huomioiden
Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset; erityisolosuhteet, suhteellinen energiavaje, urheilijan vatsavaivat, erityisruokavaliot (esim. allergiat ja kasvisruokavaliot) ja erityisryhmät (esim. suolistosairaudet ja diabetes).

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja
oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta