Mitä Alexander-tekniikka on?

Mitä Alexander-tekniikka on?

Alexander-tekniikka on Frederick Matthias Alexanderin kehittämä tekniikka, jota hyödynnetään kehon ja mielen kokonaisuuden hallitsemisessa. Alexander kehitti tekniikkansa alun perin pyrkiessään ratkaisemaan omia ääniongelmiaan, mutta nykyään tekniikkaa sovelletaan...
Kurkistus draamakasvatukseen

Kurkistus draamakasvatukseen

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine, jossa opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Draamaa voi hyödyntää monenlaisissa yhteyksissä...