Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine, jossa opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Draamaa voi hyödyntää monenlaisissa yhteyksissä esimerkiksi sosiaali-, kasvatus- ja terveysalalla tai vaikka omissa harrastuksissaan. Monet opiskelevatkin draamakasvatusta laajentaakseen omaa osaamistaan tai täydentääkseen omia aiempia tutkintojaan.

Haastattelimme opiskelijaamme Erikaa (nimi muutettu) ja hän kertoi opiskelleensa draamakasvatusta tukeakseen omaa teatteri-ilmaisuohjaajan pätevyyttään sekä hankkiakseen uudenlaisia tietoja ja taitoja.

”Lähdin opiskelemaan draamakasvatusta päivittääkseni tietojani ja osaamisistani sekä tietenkin oppiakseni jotain uutta. Ajattelin myös, että opinnot voisi helpottaa teatteri-ilmaisunohjaajana toimimista vuosia kestäneen tauon jälkeen, jos sellainen tilaisuus joskus tulee.” 

Draamakasvatus on hyvää täydennyskoulutusta esimerkiksi taidetta tai ilmaisua opiskelleille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan kasvatuksellisella lisäkoulutuksella tai esimerkiksi sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan draaman ja ilmaisun lisäkoulutuksella. Jotkut opiskelijamme ovat kertoneetkin, että he ovat pystyneet hyödyntämään opiskelemiaan draaman keinoja muun muassa nuorisotyössä tai sellaisissa asiakastilanteissa, joissa on käsitelty vaikeasti sanoitettavia aiheita tai teemoja.

Opintojen sisältö

Draamakasvatuksen perusopintoihin kuuluu yhdeksän eri opintojaksoa, jotka painottuvat draaman eri ulottuvuuksiin, kuten improvisaatioon, draamaopettajan rooliin sekä dramatisointisuunnitelmaan. Perusopinnoista on mahdollisuus saada kattavat yleistiedot draamakasvatuksen oppiaineesta sekä paljon työkaluja käytännön toteutukseen.

Perusopintojen suoritustapoina ovat muun muassa esseet, erilaiset oppimistehtävät sekä aiheisiin syventyvät analyysit. Monissa opintojaksoissa on myös erilaisia ryhmätehtäviä, joita saa tehdä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Juuri nämä ryhmätehtävät olivat sellaisia opiskelumuotoja, jotka jäivät Erikan mieleen, sillä niissä luovuuden sai päästää valloilleen.

”Päällimmäisenä [jäi mieleen] se, kuinka paljon saimme nauraa harjoituksia tehdessä. Meidän ryhmällä oli todella hyvä henki, joten kurssille oli aina kiva mennä.”

Opintojen jälkeen

Erika oli tyytyväinen draamakasvatuksen opintoihinsa ja nyt hän odottaa kovasti, että pääsisi toteuttamaan oppimiaan asioita käytännön tasolla. Vallitsevasta tilanteesta johtuen mahdollisuudet draaman toteuttamiseen omassa työssään ovat olleet hänellä vielä vähäisiä, mutta onneksi hän on pystynyt hyödyntämään oppimaansa jo omassa harrastuksessaan.

”Valitettavasti en ole päässyt hyödyntämään oppimiani asioita koulutuksen jälkeen. Paikkakunnallani on opetus ollut verkossa koronan takia marraskuusta lähtien, joten uudenlaisia keinoja käyttää draamaa opetuksessa en ole päässyt kokeilemaan. Improvisaatioryhmässäni olen toki käyttänyt joitakin kursseilta lainaamiani juttuja, mutta koronan takia työpaikallani ei ole voinut vielä järjestää minulle sopivia kursseja.”

Toivottavasti yleinen tilanne helpottaa kohta niin, että Erika pääsisi toteuttamaan oppimiaan asioita myös työssään. Draama on tärkeä keino ilmaista tunteitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan vapaasti ja luovasti, joten sen tuominen osaksi omaa työtä on erinomainen tapa lisätä itseilmaisua ja luovuutta.


Tutustu ajankohtaiseen avoin yliopisto -opetukseen!