Alexander-tekniikka on Frederick Matthias Alexanderin kehittämä tekniikka, jota hyödynnetään kehon ja mielen kokonaisuuden hallitsemisessa. Alexander kehitti tekniikkansa alun perin pyrkiessään ratkaisemaan omia ääniongelmiaan, mutta nykyään tekniikkaa sovelletaan monien erilaisten haasteiden ja ongelmien hoidossa. Tällaisia ovat muun muassa:  

  • rasitusvammat
  • selän ja niskan kivunlievitys
  • ryhdin parantaminen
  • tuki- ja liikuntaelinvaivat
  • hengityksen haasteet
  • ikääntymisen tai raskauden muutoksiin sopeutuminen
  • stressinhallinta
  • esiintymisvalmiuksien lisääminen  
  • ja monet muut

Alexander-tekniikkaa voi opiskella tekniikkaan kouluttautuneen opettajan ohjauksessa yksityistunneilla tai pienryhmäopetuksessa. Opettaja neuvoo oikeanlaiset asennot ja hengitystekniikat sekä varmistaa niiden oikeanlaisen toteuttamisen. Ideana on tulla tietoiseksi oman kehon jännitystiloista tai virheasennoista ja pyrkiä muuttamaan niitä.


Turun kesäyliopisto järjestää Alexander-tekniikan perus- ja jatkokursseja pienryhmäopetuksina, joissa kouluttajana on Alexander-tekniikan opettaja Eija Rausmaa. Peruskurssilla tutustutaan tekniikan perusperiaatteisiin ja opitaan soveltamaan niitä eri tilanteissa, kun taas jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla saatua osaamista.

Tutustu tuleviin kehon ja mielen hyvinvoinnin koulutuksiin.