Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä

Aika

23.10. – 13.12.2023

Verkko-opinnot 23.10.-13.12.2023.

 • Aloitusluento (Teams) ke 25.10. klo 15-16.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida iän vaikutusta ruokavalioon koko elämänkaaren aikana
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ruokavaliohaastattelun eri-ikäisille liikkujille
 • osaa arvioida urheilijan ruokavaliota iän mukaisiin ravitsemussuosituksiin ja liikuntaan suhteutettuna
 • osaa suunnitella ravitsemusohjauksen huomioiden iän ja liikunnan vaatimukset
 • osaa suunnitella ja soveltaa eri ikäisille soveltuvia ravitsemuskasvatuksen työkaluja ja toimintamalleja liikunnallisten ihmisten ravitsemuskasvatukseen

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Eri ikäryhmien ravitsemukselliset vaatimukset. Ravitsemusohjauksen toimintamallit ja ravitsemuskasvatus.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Kirjallisuus

Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

23.10. – 13.12.2023

Verkko-opinnot 23.10.-13.12.2023.

 • Aloitusluento (Teams) ke 25.10. klo 15-16.
Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida iän vaikutusta ruokavalioon koko elämänkaaren aikana
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ruokavaliohaastattelun eri-ikäisille liikkujille
 • osaa arvioida urheilijan ruokavaliota iän mukaisiin ravitsemussuosituksiin ja liikuntaan suhteutettuna
 • osaa suunnitella ravitsemusohjauksen huomioiden iän ja liikunnan vaatimukset
 • osaa suunnitella ja soveltaa eri ikäisille soveltuvia ravitsemuskasvatuksen työkaluja ja toimintamalleja liikunnallisten ihmisten ravitsemuskasvatukseen
Opintopisteet

4 op

Sisältö

Eri ikäryhmien ravitsemukselliset vaatimukset. Ravitsemusohjauksen toimintamallit ja ravitsemuskasvatus.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Kirjallisuus

Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta