Urheiluravitsemuksen perusopinnot

Kuvaus Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen...

Urheiluravitsemustutkimus

Aika 08.01. – 15.03.2024 Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024. Esitiedot Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja. Tavoite Opintojakson suoritettuaan...

Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset

Aika 18.03. – 31.05.2024 Verkko-opinnot 18.3.-31.5.2024. Esitiedot Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja. Tavoite Opintojakson suoritettuaan...

Urheilijan psyykkinen hyvinvointi

Aika 08.01. – 15.03.2024 Verkko-opinnot 8.1.-15.3.2024. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen osaa arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja...

Urheilijan syömishäiriöt

Aika 23.10. – 13.12.2023 Verkko-opinnot 23.10-13.12.2023. Paikka Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijat osallistuvat Itä-Suomen yliopiston toteuttamille verkko-opintojaksoille. Esitiedot Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta...