Ravitsemustieteen perusopinnot

Kuvaus Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden...

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet

Aika 20.03. – 31.05.2023 Verkkokurssi: 4. periodi (20.3. – 31.5.2023) Tavoite Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka on osa identiteettiä....

Elintarvikkeet ruokavaliossa

Aika 09.01. – 17.03.2023 Verkko-opinnot: 9.1.-17.3.2023 Esitiedot Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso. Tavoite Jakson suoritettuaan opiskelija tietää millaisia elintarvikkeita eri elintarvikeryhmiin kuuluu ja mikä on niiden merkitys suomalaisessa...

Ravitsemustieteen perusteet

Aika 22.09. – 29.10.2022 Luennot: torstaisin 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. ja 27.10.2022 klo 17.00-20.15 Harjoitukset: la 1.10. ja la 29.10.2022 klo 10-16 Paikka Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla)....

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa

Aika 24.10. – 14.12.2022 Verkkokurssi 24.10.-14.12.2022. Esitiedot Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää...