Musiikkiterapian perusopinnot

Kuvaus Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista,...

Kirjallinen työ – MTEP033

Aika 01.05. – 31.05.2025 Kaksi arki-iltaa (etäopetus). Ensimmäinen verkkotapaaminen (3 h) syksyllä 2024 sekä päätöstapaaminen (2 h) keväällä 2025. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: Hahmottaa perusopinnot kokonaisuutena palatessaan niihin vielä...

Musiikkipsykologia I – MTEP1020

Aika 01.03.2025 – 30.04.2024 maalis-huhtikuu 2025 Paikka Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: Tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä. Kuvata...

Näkökulmia musiikkiterapiaan Suomessa (5 op) – MTEP1017

Aika 23.11.2024 – 08.03.2025 La 23.11.2024 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)La 1.2.2025 klo 10-17 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen)La 8.3.2025 klo 10-17 Vibroakustinen hoito (Tiinapriitta Savela) Paikka Turku (lähiopetus) Tavoite Opintojakson...

Johdatus musiikkiterapiaan – MTEP011

Aika 28.09.2024 la 28.9.2024 klo 10-17 Paikka Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien...