Johdatus musiikkiterapiaan – MTEP011

Aika

28.09.2024

la 28.9.2024 klo 10-17

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • Musiikkiterapiakoulutus Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä.
 • Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä

Kouluttajat

professori Jaakko Erkkilä

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit:

Bruscia, K. (2014). Defining music therapy (Third edition). Barcelona Publishers

Tarkempi oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Aika

28.09.2024

la 28.9.2024 klo 10-17

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.
Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • Musiikkiterapiakoulutus Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä.
 • Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä
Kouluttajat

professori Jaakko Erkkilä

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit:

Bruscia, K. (2014). Defining music therapy (Third edition). Barcelona Publishers

Tarkempi oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta