Musiikkiterapian perusopinnot

Kuvaus

Kitaransoittoa

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa kerrytät vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Aika

28.09.2024 – 31.07.2025

Paikka

Turku

Osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja osa lähiopetuksena Turussa. Tarkemmat tiedot löydät opintojaksojen kohdalta.

Kohderyhmä

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha-Instituutti.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

– on saanut peruskäsityksen musiikkiterapiasta ammatti- ja tutkimusalana

– ymmärtää musiikkiterapian laajana yläkäsitteenä, joka pitää sisällään paljon erilaisia teoreettisia ja menetelmällisiä sovelluksia

– tuntee musiikkiterapian pääasiakasryhmät ja perustasolla niihin liittyvät kliiniset käytänteet ja teoreettiset lähtökohdat

– ymmärtää perustasolla musiikin psykologisia merkityksiä ja vaikutuksia.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintoihin kuuluvat opintojaksot:

Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)
Musiikkiterapian teoriaa, lähestymistapoja ja menetelmiä (5 op)
Näkökulmia musiikkiterapiaan Suomessa (5 op)
Musiikkipsykologia I (5 op)
Kirjallinen työ (5 op)

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Muutokset mahdollisia.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä.

Hinta

795 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.
Opinto-oikeusaika 31.7.2025 saakka.

Yksittäinen opintojakso 175 €.

Osallistumismaksun suoritat verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksuvaihtoehdot (Paytrailin maksutavat) näet ilmoittautumislomakkeelta. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Kuvaus

Kitaransoittoa

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa kerrytät vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Aika

28.09.2024 – 31.07.2025

Paikka

Turku

Osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja osa lähiopetuksena Turussa. Tarkemmat tiedot löydät opintojaksojen kohdalta.

Kohderyhmä

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha-Instituutti.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

– on saanut peruskäsityksen musiikkiterapiasta ammatti- ja tutkimusalana

– ymmärtää musiikkiterapian laajana yläkäsitteenä, joka pitää sisällään paljon erilaisia teoreettisia ja menetelmällisiä sovelluksia

– tuntee musiikkiterapian pääasiakasryhmät ja perustasolla niihin liittyvät kliiniset käytänteet ja teoreettiset lähtökohdat

– ymmärtää perustasolla musiikin psykologisia merkityksiä ja vaikutuksia.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintoihin kuuluvat opintojaksot:

Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)
Musiikkiterapian teoriaa, lähestymistapoja ja menetelmiä (5 op)
Näkökulmia musiikkiterapiaan Suomessa (5 op)
Musiikkipsykologia I (5 op)
Kirjallinen työ (5 op)

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Muutokset mahdollisia.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä.

Hinta

795 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.
Opinto-oikeusaika 31.7.2025 saakka.

Yksittäinen opintojakso 175 €.

Osallistumismaksun suoritat verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksuvaihtoehdot (Paytrailin maksutavat) näet ilmoittautumislomakkeelta. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta