Musiikkiterapian teoriaa, lähestymistapoja ja menetelmiä – MTEP016

Aika

25.10. – 26.10.2024

25.-26.10.2024 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-17 (lähiopetus)

Paikka

Turku (lähiopetus)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää musiikillisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen erilaiset muodot hoidollisiin (terapeuttisiin) tavoitteisiin kytkettyinä
Hahmottaa musiikkiterapian erilaisten sovellusten periaatteet ja toteuttamistavat eri asiakasryhmien tarpeiden näkökulmista
Ymmärtää musiikkiterapian monialaisena ammattina, joka ulottuu kuntoutustoiminnasta psykoterapiaan ja joka sisältää useita erilaisia teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia ja lähestymistapoja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Musiikin pääilmaisutavat (soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu ja musiikin tekeminen) musiikkiterapian kontekstiin suhteutettuna. Kurssilla käsitellään erilaisia sovelluksia, joita kustakin musiikillisesta ilmaisutavasta on kehitetty musiikkiterapian käyttöön – esimerkiksi erilaisia soittamiseen ja musiikin kuunteluun perustuvia tekniikoita, menetelmiä ja malleja sekä niiden teoreettisia lähtökohtia ja oletuksia. Näistä lähtökohdista kurssilla sivutaan myös musiikkiterapian tyypillisiä kohde- ja ikäryhmiä sekä teoreettisia ja menetelmällisiä painotuksia niihin liittyen.

Suoritustapa

Lähiopetus (12 t) ja tehtävät.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit

Honka, R. (2009.) Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1).

Lehtonen, K. (2008.) Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2).

Punkanen, M. (2004.) Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1).

Raine, H. (1999.) Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 131–142.

Romppanen, M. (2001.) ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2).

Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2).

Salo, J. (2000.) Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1).

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M., Kurki, M. & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10.

Tervo, J. (2007.) Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2).

Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

11.10.2024 mennessä

Aika

25.10. – 26.10.2024

25.-26.10.2024 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-17 (lähiopetus)

Paikka

Turku (lähiopetus)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää musiikillisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen erilaiset muodot hoidollisiin (terapeuttisiin) tavoitteisiin kytkettyinä
Hahmottaa musiikkiterapian erilaisten sovellusten periaatteet ja toteuttamistavat eri asiakasryhmien tarpeiden näkökulmista
Ymmärtää musiikkiterapian monialaisena ammattina, joka ulottuu kuntoutustoiminnasta psykoterapiaan ja joka sisältää useita erilaisia teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia ja lähestymistapoja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Musiikin pääilmaisutavat (soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu ja musiikin tekeminen) musiikkiterapian kontekstiin suhteutettuna. Kurssilla käsitellään erilaisia sovelluksia, joita kustakin musiikillisesta ilmaisutavasta on kehitetty musiikkiterapian käyttöön – esimerkiksi erilaisia soittamiseen ja musiikin kuunteluun perustuvia tekniikoita, menetelmiä ja malleja sekä niiden teoreettisia lähtökohtia ja oletuksia. Näistä lähtökohdista kurssilla sivutaan myös musiikkiterapian tyypillisiä kohde- ja ikäryhmiä sekä teoreettisia ja menetelmällisiä painotuksia niihin liittyen.

Suoritustapa

Lähiopetus (12 t) ja tehtävät.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit

Honka, R. (2009.) Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1).

Lehtonen, K. (2008.) Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2).

Punkanen, M. (2004.) Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1).

Raine, H. (1999.) Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 131–142.

Romppanen, M. (2001.) ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2).

Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2).

Salo, J. (2000.) Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1).

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M., Kurki, M. & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10.

Tervo, J. (2007.) Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2).

Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

11.10.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta