Musiikkipsykologia I – MTEP1020

Aika

01.03.2025 – 30.04.2024

maalis-huhtikuu 2025

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä.

Kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen.

Hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset häiriöt).

Hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä.

Kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä.

Kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa.
 • Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä.
 • Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan.
 • Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä.
 • Musiikillisen vuorovaikutuksen perusteet ja sovellusmahdollisuudet musiikkiterapiassa.
 • Musiikin ja tunteiden välinen yhteys.
 • Musiikin vaikutukset.

Kurssin aihealueet valitaan musiikkiterapian ja musiikkipsykologian yhteisiä rajapintoja huomioiden.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.
 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).
 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.
 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

01.03.2025 – 30.04.2024

maalis-huhtikuu 2025

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä.

Kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen.

Hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset häiriöt).

Hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä.

Kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä.

Kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa.
 • Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä.
 • Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan.
 • Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä.
 • Musiikillisen vuorovaikutuksen perusteet ja sovellusmahdollisuudet musiikkiterapiassa.
 • Musiikin ja tunteiden välinen yhteys.
 • Musiikin vaikutukset.

Kurssin aihealueet valitaan musiikkiterapian ja musiikkipsykologian yhteisiä rajapintoja huomioiden.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus
 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.
 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).
 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.
 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta