Kirjallinen työ – MTEP033

Aika

01.05. – 31.05.2025

Kaksi arki-iltaa (etäopetus). Ensimmäinen verkkotapaaminen (3 h) syksyllä 2024 sekä päätöstapaaminen (2 h) keväällä 2025.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Hahmottaa perusopinnot kokonaisuutena palatessaan niihin vielä lopuksi kirjallisen työn kautta

Syventää ymmärrystään musiikkiterapiasta perusopintojen valossa ja saa tilaisuuden pohdiskella omaa suhdettaan ja käsitystään musiikkiterapiasta.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opiskelija laatii kurssikokonaisuudesta laatimansa oppimispäiväkirjan pohjalta yhtenäisen, kirjallisen työn. Raportin tulee noudatella tavanomaisen, akateemisen kirjoittamisen periaatteita rakenteen, osien ja lähdeviittausten osalta. Opiskelija voi keskittyä kirjallisessa työssä valitsemiinsa näkökulmiin ja mielenkiinnon kohteisiin, eikä tavoitteena ole yksityiskohtaisen muistion kirjoittaminen kurssikokonaisuudesta. On kuitenkin tärkeää, että työstä käy esiin opintokurssin kokonaisuus, ei esimerkiksi keskittyminen ainoastaan yhden, yksittäisen osakurssin varaan. On myös suositeltavaa, että kirjallisessa työssä hyödynnetään lähdemateriaalia (kurssien määritelty kirjallisuus, lisämateriaalit ja muut opiskelijan valitsemaan näkökulmaan sopivat lähteet).

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.

Vilkka, H. (2021.) Tutki ja kehitä. PS-Kustannus. 5. uudistettu painos.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Huom! Tämä kirjallinen työ yhdistelee opittua tietoa koko perusopintojen alueelta ja opiskelijan on ylläpidettävä oppimispäiväkirjaa perusopintojen kaikkien kurssien ajan. Tämän kurssin tulee olla perusopintojen viimeinen suoritus.

Aika

01.05. – 31.05.2025

Kaksi arki-iltaa (etäopetus). Ensimmäinen verkkotapaaminen (3 h) syksyllä 2024 sekä päätöstapaaminen (2 h) keväällä 2025.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Hahmottaa perusopinnot kokonaisuutena palatessaan niihin vielä lopuksi kirjallisen työn kautta

Syventää ymmärrystään musiikkiterapiasta perusopintojen valossa ja saa tilaisuuden pohdiskella omaa suhdettaan ja käsitystään musiikkiterapiasta.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opiskelija laatii kurssikokonaisuudesta laatimansa oppimispäiväkirjan pohjalta yhtenäisen, kirjallisen työn. Raportin tulee noudatella tavanomaisen, akateemisen kirjoittamisen periaatteita rakenteen, osien ja lähdeviittausten osalta. Opiskelija voi keskittyä kirjallisessa työssä valitsemiinsa näkökulmiin ja mielenkiinnon kohteisiin, eikä tavoitteena ole yksityiskohtaisen muistion kirjoittaminen kurssikokonaisuudesta. On kuitenkin tärkeää, että työstä käy esiin opintokurssin kokonaisuus, ei esimerkiksi keskittyminen ainoastaan yhden, yksittäisen osakurssin varaan. On myös suositeltavaa, että kirjallisessa työssä hyödynnetään lähdemateriaalia (kurssien määritelty kirjallisuus, lisämateriaalit ja muut opiskelijan valitsemaan näkökulmaan sopivat lähteet).

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.

Vilkka, H. (2021.) Tutki ja kehitä. PS-Kustannus. 5. uudistettu painos.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Huom! Tämä kirjallinen työ yhdistelee opittua tietoa koko perusopintojen alueelta ja opiskelijan on ylläpidettävä oppimispäiväkirjaa perusopintojen kaikkien kurssien ajan. Tämän kurssin tulee olla perusopintojen viimeinen suoritus.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta