Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät – UPAMU1003

Aika 03.02. – 18.02.2023 Etäopetus Teamsilla: 3.-4.2.2023 klo 17.00-20.15 la klo 9.00-14.30 17.-18.2.2023 klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Reaaliaikainen opetus Teamsilla, luentoja ei tallenneta. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä...

Brändi ja visuaalisuus – UPAMU1002

Aika 29.09. – 25.11.2022 torstaisin 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 10.11., 24.11.2022 klo 17.00-20.00 Reaaliaikainen opetus Teamsilla, luentoja ei tallenneta. Paikka Etäopetus Teamsilla Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yrityksen...

Johdanto palvelumuotoiluun – MOOC1001

Aika 01.08. – 31.12.2022 Paikka Avoin verkkokurssi osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/ Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen...

Palvelumuotoilun perusopinnot

Aika 10.09.2021 – 31.12.2022 Kohderyhmä Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat syventää ymmärtämystään yritysviestinnästä, markkinoinnista, tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä sekä palvelumuotoilusta osana markkinointiviestinnän ja palvelutuotannon laajaa...

Palvelumuotoilun johtaminen – UPAMU1006

Aika 20.09. – 10.12.2022 ti 20.9.2022 klo 17.00-20.15 (etäopetus Teamsilla)28.-29.10.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 (lähiopetus, Turun yliopisto)9.-10.12.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 (etäopetus Teamsilla) Paikka Lähiopetusjakso...