Tunne tarkoittaa lyhytkestoista, spontaania ja ohimenevää reaktiota, jonka aiheuttaa jokin itsensä sisältä tai ulkopuolelta tuleva ärsyke. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa kokea tunteita, vaan jokainen kokee ja ilmaisee niitä yksilöllisesti. Omaan yksilölliseen reagointitapaan vaikuttavat muun muassa temperamentti, persoonallisuus sekä aiemmat kokemukset.

Joitakin tunteita on helppo kokea miellyttävinä ja positiivisina, kuten iloa, läheisyyttä, kiintymystä ja rauhaa. Joitakin tunteita taas voi olla vaikeaa hyväksyä ja käsitellä, kuten vihaa, syyllisyyttä, pelkoa tai häpeää. Vaikka positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin reagoidaan eri tavoilla, ne ovat silti molemmat yhtä tärkeitä osia ihmisen tunneskaalassa.

Joskus omien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen voi olla haastavaa, varsinkin jos omia tunteita on oppinut käsittelemään rajoittavilla tavoilla. Jos tunteita ei ole tottunut nimeämään, voi olla vaikeaa erottaa toisistaan esimerkiksi vihan, ärtymyksen ja kateuden tunteita. Alla olevasta listauksesta löydät joitakin yleisimpiä vaikeita tunteita ja niiden kuvauksia:

  • Viha: voimakas pahansuopuus, suuttumus, raivo, vastenmielisyys tai muu senkaltainen tunne jotain asiaa tai henkilöä kohtaan.
  • Syyllisyys: väärin tekemisen tunne ja tuskallinen tietoisuus siitä, että on tehnyt jotakin moraalisesti väärää tai rikkonut lupauksen.
  • Suru: menetyksen tai muun ikävän tapahtuman tai epämieluisan olotilan aiheuttama voimakas ja pitkäkestoinen mielipahan tunne.
  • Pelko: ulkoisen vaaran havaitsemiseen ja siitä seuraava sisäinen jännitys, levottomuus, kauhun tai paniikin tunne.
  • Häpeä: sopimattoman teon, huonommuuden tai vastaavan aiheuttama mielipahan, nolouden, katumuksen tunnetila.
  • Pettymys: menetyksistä ja takaiskuista nouseva hankala ja haastava tunne, joka usein ilmenee, kun ei saa jotakin, jota haluaa tai toivoo.
  • Kateus: toisen paremmuuden, menestyksen tai muun sellaisen aiheuttamaa vihan, alemmuuden, mitättömyyden, huonommuuden, kykenemättömyyden tai syyllisyyden tunne.
  • Inho: voimakkaan vastenmielisyyden ja iljetyksen tunne, johon liittyy halu päästä pois inhottavaksi koetun asian läheltä.
  • Kammo: voimakas, usein lamaannuttava pelkotila.

Lähteet: mielenterveystalo.fi, nyyti.fi, tunnetunteesi.wordpress.com


Miten vaikeiden tunteiden kanssa voi selvitä? Ja miten voi erottaa, mistä milloinkin on kyse? Kesytä vaikeat tunteet -koulutuksessa sinulla on mahdollisuus oppia paremmin tunnistamaan ja ymmärtämään omia tunteita ja reaktioitasi sekä säätelemään omaa vireystilaasi. Tämä auttaa sinua löytämään uusia vaihtoehtoisia toimintatapoja haastavissakin tilanteissa.

Kun koet olosi turvalliseksi ja vakaaksi, pystyt paremmin pysymään rauhallisena ja vakaana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kun itsetuntemus ja tietoisuus lisääntyy, tunteet eivät niin kaappaa mukaansa. Opit erottamaan sen, mitä tapahtuu tässä ja nyt siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin menneisyydessäsi tai esimerkiksi lapsuudessasi (ja vaikuttaa nykyhetkeen).