Hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Tämä tarkoittaa, että aikuiskoulutustukea ei voi saada enää syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

Aikuiskoulutustukea voi kuitenkin vielä saada, jos sekä opinnot että tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Tukikausi tarkoittaa sitä aikaa, jolta olet saanut myönteisen tukioikeuspäätöksen.

Koulutuksia, joihin aikuiskoulutustukea voi mahdollisesti saada ovat esimerkiksi yliopistotutkintojen perusopinnot sekä kesäyliopistoissa järjestettävä koulutus, joka vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista ja pätevyyttä. Aikuiskoulutustuen asiakaspalvelu antaa tarvittaessa neuvontaa siitä, millaiset koulutukset kuuluvat yleensä tuen piiriin.

Jos siis olet harkinnut aikuiskoulutustuen hyödyntämistä omissa opinnoissasi, niin ehdit hakea sitä vielä ennen syksyä alkaviin opintoihin.

Lue lisää aikuiskoulutustuen hakemisesta, kelpoisuusvaatimuksista ja tuen lakkauttamisen vaikutuksista aikuiskoulutustuen nettisivuilta.