Johdanto palvelumuotoiluun – MOOC1001

Aika

04.04. – 31.12.2024

Paikka

Maksuton verkkokurssi osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
  • hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. MOOC-kurssi on koko ajan avoinna oleva ja maksuton verkkokurssi, joten sen voi aloittaa milloin vain. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Huom. Kurssi on suoritettava ennen Palvelumuotoilun perusopintokokonaisuuden muita kursseja. MOOC-kurssin suorittamisesta lähetetään sertifikaatti opiskelijan sähköpostiin, kun kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettu. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Hinta

Maksuton verkkokurssi.

Aika

04.04. – 31.12.2024

Paikka
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
  • hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.
Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. MOOC-kurssi on koko ajan avoinna oleva ja maksuton verkkokurssi, joten sen voi aloittaa milloin vain. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Huom. Kurssi on suoritettava ennen Palvelumuotoilun perusopintokokonaisuuden muita kursseja. MOOC-kurssin suorittamisesta lähetetään sertifikaatti opiskelijan sähköpostiin, kun kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettu. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Hinta

Maksuton verkkokurssi.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta