Sininen DNA-rakenne

Biologian abikurssi

”Koko oppimäärä oli tiivistetty hyvin ja tehtävät olivat hyödyllisiä oppimisen kannalta.”

”Opettajalta sai suoraan palautetta ja apua esimerkiksi vastaustekniikkaan sai paljon.”

”Opettaja opetti todella selkeästi ja hyvin. Diat olivat myös selkeitä ja tulen varmasti käyttämään niitä apuna kun luen itsenäisesti. Myös opettajan viime hetken vinkit niin yo-kokeeseen, siihen lukemiseen ja henkiseen jaksamiseen oli tosi kivat.”

”Kaikki asiat käytiin hyvin monipuolisesti ja selkeästi. YO-tehtävät hyvät ja ne opettivat tekemään hyviä vastauskokonaisuuksia.”

Kaksi opiskelijaa opiskelemassa englantia

Englannin abikurssi

”Tunnit olivat mielenkiintoisia ja käytettiin monia eri oppimistapoja.”

”Tunnit olivat hyvin suunniteltuja. Oli tarpeeksi itsenäistä työtä ja ryhmässä/ parin kanssa työskentelyä.”

”Opettaja oli super hyvä! Kiva kurssi kaikin puolin!”

”Käytiin laajasti eri asioita läpi. Kävimme hyvin kielioppia, sanastoa läpi, joka auttoi muistelemaan niitä. Oli myös kiva saada henkilökohtaista palautetta esim. kirjoitelmista.”

Fysikaalisia laskuja liitutaululla

Fysiikan abikurssi

”Opettaminen oli selkeää ja helposti ymmärrettävää. Oppitunneista ymmärsi helposti, mikä on tärkeintä kussakin aihealueessa.”

”Opetus oli selkeää ja helppo ymmärtää. Jos oli tehtävässä jotain ongelmaa, niin apua tuli heti.”

Koeputkia ja muita kemian välineitä

Kemian abikurssi

”Kaikki lukion kemian kurssit käytiin läpi suunnitellusti. Mukavan pieni ryhmä niin ehti kysyä paljon.”

”Kurssi oli monipuolinen ja opetus oli hyvää. Sain paljon hyödyllistä kertausta ja opetusta ylioppilaskirjoituksia varten. Hyvää oli myös se, miten opetus toteutettiin eli ensin käytiin teoriaa läpi ja sen jälkeen laskemiseen käytettiin runsaasti aikaa.”

”Käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi eri laskuja. Kurssi oli myös hyvin jaettu eri aihealueille.”

Opiskeluvälineitä, kuten laskin, viivottimia ja vihko

Lyhyen matematiikan abikurssi

”Kurssi antoi hyvät eväät ylioppilaskirjoituksia varten ja motivoi suunnattomasti. Selkä ja yksinkertainen opetus, jossa käytiin useita mahdollisuuksia läpi. Laaja valikoima opettajan valitsemia kirjan tehtäviä sekä yo-tehtäviä.”

”Opittiin asioita, joita ei matematiikan tunnilla lukiossa olla puhuttu, kuten esimerkiksi miten tehtävään pitää vastata tarkasti. Opettaja välitti siitä, että opiskelijat ymmärsivät ja oppivat matematiikkaa sekä otti huomioon opiskelijoiden toiveet. Kokonaisuudessaan kurssi oli kattava ja motivoiva.”

Iloinen naisopiskelija tussitaulun edessä

Pitkän matematiikan abikurssi

”Hyvä opettaja. Opetusta oli helppo seurata ja asioita selitettiin selkeästi.”

”Hyvin valitut tehtävät ja opetus oli selkeää.”

”Oli hyvä käydä kaikki kurssit läpi yksitellen ja myös esimerkkitehtävät olivat hyödyllisiä.”

”Parasta olivat läksynä olleet vanhat yo-tehtävät, jotka käytiin läpi yhdessä ja ratkaisut olivat selkeämmät kuin YTL:n.”

Opiskelija pitelee kirjoja ja vihkoja sylissään

Ruotsin abikurssi

”Opettaja oli todella mukava ja tsemppasi kovasti.”

”Pidin siitä, että käytiin yksi teoria, jonka jälkeen tehtäviä ja sitten taas teoriaa.”

”Kirjoitelmista saatu henkilökohtainen palaute, opettajan halu auttaa jokaista ja tarjota jokaiselle apua. Etenemisvauhti oli sopiva, tehtäviä oli aikaa tehdä ja jokainen kielioppi- & sanastoasia tuli käytyä läpi. Kurssilla otettiin erityisen hyvin huomioon sekä pitkän, että keskipitkän ruotsin opiskelijat, josta olen eritoten tyytyväinen! Jokainen eri tasoinen opiskelija sai kurssista varmasti jotain irti.”

”Koko ruotsin oppimäärå käytiin läpi monipuolisesti harjoitellen. Henkilökohtainen opettajan palaute auttoi kehittämään omia heikkouksia.”

Kirjahylly täynnä kirjoja

Äidinkielen abikurssi

”Kurssilla pääsi kirjotusrutiiniin taas kiinni ja teksteihin sai rakentavat palautteet ja korjausehdotukset.”

”Kouluttaja oli asiantunteva ja selkeä. Odotin aina innolla maanantain oppituntien alkua, koska kouluttaja sai pidettyä kannustavan ilmapiirin yllä koko kurssin ajan.”

”Oli kiva, kun sai niin yksityiskohtaista palautetta jokaisesta harjoitustekstistä, mitä kurssilla tehtiin. Muutenkin niitä tehtiin paljon, niin se oli kiva juttu, että sai paljon harjoitella äidinkielen kokeen eri koetyyppejä. Ehdottomasti voin suositella kurssia kaikille!”

”Koulutuksessa erityisen hyvää oli sen tavoitteellisuus nimenomaan ylioppilaskokeisiin valmistavana. Lukion kursseilla ei tullut läheskään yhtä selväksi ne kaikkein oleellisimmat asiat ja arviointikriteerit yo-kokeessa. Palaute harjoitustehtävistä oli hyvin rakentavaa, ja koen oppineeni palautteen kautta paljon.”

”Kurssilla keskityttiin erinomaisesti olennaiseen ja olen luottavainen siihen, että kurssi auttoi minua juuri riittävästi ja tehokkaasti omien tavoitteideni saavuttamisessa.”