Markkinoinnin opintokokonaisuus, verkko-opinnot

Kuvaus Tiedätkö, miten liiketoimintaa kehitetään ja kasvatetaan? Onko liiketoiminnan vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys sinulle tärkeää? Verkko opintoina toteutettavat markkinoinnin opintomme antavat monipuolisesti työkaluja tuotteiden, palveluiden, brändien,...

Brändijohtaminen – ayMARK2032

Kuvaus Mikä brändin rakentamisessa maksaa? Mistä syntyy lisäarvoa liiketoiminnalle ja miten asiakas ja brändi ovat vuorovaikutuksessa keskenään? Aika 06.03. – 22.05.2023 Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-16 (6.3.-22.4.2023). Paikka Verkko-opinnot Tavoite...

Markkinointikommunikaatio – ayMARK2047

Kuvaus Kiinnostaako mainonta, sosiaalinen media, graafinen suunnittelu ja muut markkinointiviestintään liittyvät teemat? Aika 17.04. – 04.06.2023 Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 16-22 (17.4.-4.6.2023) Luennot:ti 18.4. klo 17-18ti 25.4. klo 17-18ke 3.5. klo...

Kuluttajakäyttäytyminen – ayMARK2009

Kuvaus Me kaikki olemme kuluttajia. Mikä ohjaa valintojamme, kun ostamme uusia tuotteita tai palveluita? Mitä ovat kulutuksen tulevat trendit ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa yritysten päätöksenteossa? Kuluttajakäyttäytymisen opintojakso raottaa salaisuuksia...

Markkinoinnin perusteet – ayMARK1009

Kuvaus Markkinoinnilla on keskeinen rooli yritysten menestyksen takana. Miten markkinoinnin kokonaisuus rakentuu? Millaisia työkaluja yrityksillä on käytössään uusien palveluiden luomiseksi ja asiakkaiden houkuttelemiseksi? Aika 19.09. – 06.11.2022...