Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka – ayMARK2046

Kuvaus

Onko asiakas aina oikeassa? Miten markkinointia suunnataan eri asiakasryhmien tarpeisiin ja luodaan asiakasarvoa? Millaisilla strategisilla valinnoilla yrityksen markkinointia johdetaan?

Aika

07.10. – 15.12.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 41-50 (7.10.-15.12.2024)

Johdanto kurssiin etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Huom! Simulaatiopeli pelataan laaditun aikataulun mukaisesti ryhmissä

Johdanto simulaatiopeliin ja pelin ensimmäinen harjoituskierros ryhmissä (läsnäolo suositeltavaa) etänä Zoomin kautta.

Simulaatiopelin välikatsaus (läsnäolo suositeltavaa) etänä Zoomin kautta

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin
  2. osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät
  3. osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä, verkkokeskustelu, Moodle-testi ja reflektioraportti. Simulaatiopeli pelataan laaditun aikataulun mukaisesti.

Arviointi: 1-5/hylätty

Huom! Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Kirjallisuus

Oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Huom. Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Onko asiakas aina oikeassa? Miten markkinointia suunnataan eri asiakasryhmien tarpeisiin ja luodaan asiakasarvoa? Millaisilla strategisilla valinnoilla yrityksen markkinointia johdetaan?

Aika

07.10. – 15.12.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 41-50 (7.10.-15.12.2024)

Johdanto kurssiin etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Huom! Simulaatiopeli pelataan laaditun aikataulun mukaisesti ryhmissä

Johdanto simulaatiopeliin ja pelin ensimmäinen harjoituskierros ryhmissä (läsnäolo suositeltavaa) etänä Zoomin kautta.

Simulaatiopelin välikatsaus (läsnäolo suositeltavaa) etänä Zoomin kautta

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin
  2. osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät
  3. osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä, verkkokeskustelu, Moodle-testi ja reflektioraportti. Simulaatiopeli pelataan laaditun aikataulun mukaisesti.

Arviointi: 1-5/hylätty

Huom! Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Kirjallisuus

Oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Huom. Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta