Brändijohtaminen – ayMARK2032

Kuvaus

Mikä brändin rakentamisessa maksaa? Mistä syntyy lisäarvoa liiketoiminnalle ja miten asiakas ja brändi ovat vuorovaikutuksessa keskenään?

Aika

03.03. – 27.04.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 10-17 (3.3-27.4.2025)

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 1. tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 2. osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen,
 3. ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 4. osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus

 • Keller, K. L., & Swaminathan, V. (2019). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Global Edition (5th  ed.). Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Mikä brändin rakentamisessa maksaa? Mistä syntyy lisäarvoa liiketoiminnalle ja miten asiakas ja brändi ovat vuorovaikutuksessa keskenään?

Aika

03.03. – 27.04.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 10-17 (3.3-27.4.2025)

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 1. tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 2. osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen,
 3. ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 4. osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus
 • Keller, K. L., & Swaminathan, V. (2019). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Global Edition (5th  ed.). Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta