Markkinointikommunikaatio – ayMARK2047

Kuvaus

Kiinnostaako mainonta, sosiaalinen media, graafinen suunnittelu ja muut markkinointiviestintään liittyvät teemat?

Aika

31.03. – 25.05.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 14-21 (31.3.-25.5.2025)

Luennot etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 1. osaa jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä,
 2. ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja,
 3. osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista,
 4. osaa hyödyntää  markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa  ja markkinointimateriaalin tuotannossa, sekä
 5. hallitsee graafisen suunnittelun periaatteita.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen suunnittelun työpajan avulla.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Arviointiasteikko 0-5

Kirjallisuus

 • Oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.
 • Moodlen materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Kiinnostaako mainonta, sosiaalinen media, graafinen suunnittelu ja muut markkinointiviestintään liittyvät teemat?

Aika

31.03. – 25.05.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 14-21 (31.3.-25.5.2025)

Luennot etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 1. osaa jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä,
 2. ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja,
 3. osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista,
 4. osaa hyödyntää  markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa  ja markkinointimateriaalin tuotannossa, sekä
 5. hallitsee graafisen suunnittelun periaatteita.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen suunnittelun työpajan avulla.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Arviointiasteikko 0-5

Kirjallisuus
 • Oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.
 • Moodlen materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta