Kuluttajakäyttäytyminen – ayMARK2009

Kuvaus

Me kaikki olemme kuluttajia. Mikä ohjaa valintojamme, kun ostamme uusia tuotteita tai palveluita? Mitä ovat kulutuksen tulevat trendit ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa yritysten päätöksenteossa? Kuluttajakäyttäytymisen opintojakso raottaa salaisuuksia yritysten markkinoinnin taustalla! 

Aika

20.01. – 16.03.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 4-11 (20.1.-16.3.2025)

Luennot etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. määritellä ja ymmärtää  kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia  perusprosesseja,
 2. tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä sekä
 3. tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, pienet tehtävät, Moodle-testi, trendianalyysi.

Kirjallisuus

 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Me kaikki olemme kuluttajia. Mikä ohjaa valintojamme, kun ostamme uusia tuotteita tai palveluita? Mitä ovat kulutuksen tulevat trendit ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa yritysten päätöksenteossa? Kuluttajakäyttäytymisen opintojakso raottaa salaisuuksia yritysten markkinoinnin taustalla! 

Aika

20.01. – 16.03.2025

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 4-11 (20.1.-16.3.2025)

Luennot etänä Zoomin kautta, aika varmistuu myöhemmin.

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. määritellä ja ymmärtää  kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia  perusprosesseja,
 2. tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä sekä
 3. tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, pienet tehtävät, Moodle-testi, trendianalyysi.

Kirjallisuus
 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta