Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Aika 09.05.2023 – 31.05.2024 Ennakkotieto/ suunnitteilla. Luennot toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla) ja/tai ns. hybridiopetuksena, jossa lähiopetus välitetään myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä...

Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika 01.01. – 31.05.2024 kevät 2024 Tavoite Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista Opintopisteet 7 op Sisältö...

Johdatus kasvatusfilosofiaan

Aika 01.09. – 31.10.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla): syys-lokakuu 2023 (8 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin) Paikka Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi...

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä

Aika 01.10. – 30.11.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla):loka-marraskuu 2023 (20 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin) Tavoite Opiskelija hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin...

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Aika 08.08. – 24.09.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla): ti 8.8. klo 17.00-18.30, ke 9.8. klo 17.00-19.30, to 10.8. klo 17.00-19.30 ti 15.8. ja to 17.8. klo 17.00-19.30 ti 22.8. ja 24.8. klo 17.00-19.30 ti 29.8. ja 31.8.2023 klo klo 17.00-19.30 Paikka Opintojakso...