Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika

03.06. – 12.06.2024

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ma-ke 3.-5.6.2024 klo 17-20
ma-ke 10.-12.6.2024 klo 17-20

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteet
 • osaa reflektoida kasvatuksen ja opetuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä oman alansa että laajemmasta näkökulmasta
 • osaa käyttää opetussuunnitelmia opetuksensa perustana
 • saa perustietoa ja käytännön valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • opettajuus ammattina ja ammattietiikka
 • opetussuunnitelman tasot, tyypit, tehtävät ja arvot
 • opetussuunnitelman ohjaama pedagoginen toiminta ja opetuksen kehittäminen
 • oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri
 • oppilas-opettaja -vuorovaikutus
 • opetusmuodot, opetusmenetelmät ja niiden käyttö
 • arviointi ja palaute
 • moninaiset oppilaat tai opiskelijat

Kouluttajat

FT, dosentti Ilona Södervik
FM, väitöskirjatutkija Neea Heinonen

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tehtävä (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Kirjallisen tehtävän palautus 11.8.2024 mennessä EduGo:hon.

Kirjallisuus

 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 9-234).
 2. Roiha, A. & Polso, J. (2018). Onnistu erityittämisessä. Toimivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS—kustannus (sivut 15-241).
 3. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
 4. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).
 5. Luostarinen & Nieminen (2019). Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus (sivut 13-277 + 327-341 ).

Oheiskirjallisuus: 1) Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

30.05.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

03.06. – 12.06.2024

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ma-ke 3.-5.6.2024 klo 17-20
ma-ke 10.-12.6.2024 klo 17-20

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteet
 • osaa reflektoida kasvatuksen ja opetuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä oman alansa että laajemmasta näkökulmasta
 • osaa käyttää opetussuunnitelmia opetuksensa perustana
 • saa perustietoa ja käytännön valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista
Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • opettajuus ammattina ja ammattietiikka
 • opetussuunnitelman tasot, tyypit, tehtävät ja arvot
 • opetussuunnitelman ohjaama pedagoginen toiminta ja opetuksen kehittäminen
 • oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri
 • oppilas-opettaja -vuorovaikutus
 • opetusmuodot, opetusmenetelmät ja niiden käyttö
 • arviointi ja palaute
 • moninaiset oppilaat tai opiskelijat
Kouluttajat

FT, dosentti Ilona Södervik
FM, väitöskirjatutkija Neea Heinonen

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tehtävä (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Kirjallisen tehtävän palautus 11.8.2024 mennessä EduGo:hon.

Kirjallisuus
 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 9-234).
 2. Roiha, A. & Polso, J. (2018). Onnistu erityittämisessä. Toimivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS—kustannus (sivut 15-241).
 3. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
 4. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).
 5. Luostarinen & Nieminen (2019). Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus (sivut 13-277 + 327-341 ).

Oheiskirjallisuus: 1) Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

30.05.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta