Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika

02.12.2024 – 30.03.2025

Tavoite

Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • Oppiminen eri konteksteissa
 • Aikuiskasvatus, sivistys ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai essee.

Tentti EduGo:ssa ma-su 2.-8.12.2024
1. uusintatentti ma-su 27.1.-2.2.2025
2. uusintatentti ma-su 24.3.-30.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

tai

Esseen palautus EduGo:hon su 9.3.2025 mennessä.
Huom. Jos tarvitset suoritusmerkinnän jo vuoden 2024 puolella, esseen voi palauttaa 15.12.2024 mennessä  -> ole yhteydessä kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Ahonen, S. 2011. Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Kantasalmi, K. & Nest, M. (toim.) 2014. Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere: Tampere University Press. (Lukuun ottamatta alalukuja 1, 2, 5 ja 6).
 • Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

Ja lisäksi seuraavat artikkelit:

 • Korkeamäki, J. 2021, Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa: Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus 41 (1), 6–17.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6–16.
 • Valkonen, L. Tyrväinen, H. & Uotinen, S. 2020. Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus 51 (1), 21–37.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

65 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

02.12.2024 mennessä

Aika

02.12.2024 – 30.03.2025

Tavoite

Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • Oppiminen eri konteksteissa
 • Aikuiskasvatus, sivistys ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai essee.

Tentti EduGo:ssa ma-su 2.-8.12.2024
1. uusintatentti ma-su 27.1.-2.2.2025
2. uusintatentti ma-su 24.3.-30.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

tai

Esseen palautus EduGo:hon su 9.3.2025 mennessä.
Huom. Jos tarvitset suoritusmerkinnän jo vuoden 2024 puolella, esseen voi palauttaa 15.12.2024 mennessä  -> ole yhteydessä kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Ahonen, S. 2011. Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Kantasalmi, K. & Nest, M. (toim.) 2014. Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere: Tampere University Press. (Lukuun ottamatta alalukuja 1, 2, 5 ja 6).
 • Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

Ja lisäksi seuraavat artikkelit:

 • Korkeamäki, J. 2021, Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa: Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus 41 (1), 6–17.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6–16.
 • Valkonen, L. Tyrväinen, H. & Uotinen, S. 2020. Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus 51 (1), 21–37.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

65 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

02.12.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta