Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika

02.12.2024 – 30.03.2025

Tavoite

Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • Oppiminen eri konteksteissa
 • Aikuiskasvatus, sivistys ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai essee.

Tentti EduGo:ssa ma-su 2.-8.12.2024
1. uusintatentti ma-su 27.1.-2.2.2025
2. uusintatentti ma-su 24.3.-30.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

tai

Esseen palautus EduGo:hon su 9.3.2025 mennessä.
Huom. Jos tarvitset suoritusmerkinnän jo vuoden 2024 puolella, esseen voi palauttaa 15.12.2024 mennessä  -> ole yhteydessä kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Kontkanen, S., Piispa-Hakala, S. & Havu-Nuutinen, S. (toim.). 2023. Oppimisen muuntuvat maisemat. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera. Kasvatusalan tutkimuksia 84. Saatavilla ainoastaan e-kirjana.
 • Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.
 • Tarnanen, M. & Kostiainen, E. 2020. Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
 • Vasalampi, K. 2022. Näin motivoit oppimaan. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Ja lisäksi seuraavat artikkelit:

 • Korkeamäki, J. 2021, Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa: Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus 41 (1), 6–17.
 • Poikkeus, A.-M. & Alasuutari, M. 2021. Miten yksilöiden ja yhteisöjen oppiminen ja hyvinvointi rakentuvat ja millainen on kasvatustieteiden rooli niihin liittyvässä ymmärryksessä ja vaikuttamisessa? Kasvatus 52 (3), 356–361.
 • Takala, M. & Saarinen, M. 2020. Opettajan toimijuus muutoksessa – Yhteisopetusta pienin askelin. Työelämän tutkimus 18 (3), 231–244.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

65 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

02.12.2024 mennessä

Huom!

Kurssi on täynnä, mutta voit yhä
ilmoittautua varasijalle.
Aika

02.12.2024 – 30.03.2025

Tavoite

Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • Oppiminen eri konteksteissa
 • Aikuiskasvatus, sivistys ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai essee.

Tentti EduGo:ssa ma-su 2.-8.12.2024
1. uusintatentti ma-su 27.1.-2.2.2025
2. uusintatentti ma-su 24.3.-30.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

tai

Esseen palautus EduGo:hon su 9.3.2025 mennessä.
Huom. Jos tarvitset suoritusmerkinnän jo vuoden 2024 puolella, esseen voi palauttaa 15.12.2024 mennessä  -> ole yhteydessä kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Kontkanen, S., Piispa-Hakala, S. & Havu-Nuutinen, S. (toim.). 2023. Oppimisen muuntuvat maisemat. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera. Kasvatusalan tutkimuksia 84. Saatavilla ainoastaan e-kirjana.
 • Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.
 • Tarnanen, M. & Kostiainen, E. 2020. Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
 • Vasalampi, K. 2022. Näin motivoit oppimaan. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Ja lisäksi seuraavat artikkelit:

 • Korkeamäki, J. 2021, Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa: Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus 41 (1), 6–17.
 • Poikkeus, A.-M. & Alasuutari, M. 2021. Miten yksilöiden ja yhteisöjen oppiminen ja hyvinvointi rakentuvat ja millainen on kasvatustieteiden rooli niihin liittyvässä ymmärryksessä ja vaikuttamisessa? Kasvatus 52 (3), 356–361.
 • Takala, M. & Saarinen, M. 2020. Opettajan toimijuus muutoksessa – Yhteisopetusta pienin askelin. Työelämän tutkimus 18 (3), 231–244.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

65 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 45 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

02.12.2024 mennessä

Huom!
Kurssi on täynnä, mutta voit yhä
ilmoittautua varasijalle.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta