Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä

Aika

22.10. – 07.11.2024

Etäopetus Zoomilla:

ti 22.10. ja to 24.10.2024 klo 17.00-19.45
ti 29.10. ja to 31.10.2024 klo 17.00-19.45
ti 5.11. ja to 7.11.2024 klo 17.00-19.45

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGo:ssa ma-su 18.11.-24.11.2024
1. uusintatentti ma-su 13.1.-19.1.2025
2. uusintatentti ma-su 24.2.-2.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta (Moodle).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai 2021. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

08.10.2024 mennessä

Aika

22.10. – 07.11.2024

Etäopetus Zoomilla:

ti 22.10. ja to 24.10.2024 klo 17.00-19.45
ti 29.10. ja to 31.10.2024 klo 17.00-19.45
ti 5.11. ja to 7.11.2024 klo 17.00-19.45

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGo:ssa ma-su 18.11.-24.11.2024
1. uusintatentti ma-su 13.1.-19.1.2025
2. uusintatentti ma-su 24.2.-2.3.2025

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta (Moodle).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai 2021. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

08.10.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta