Johdatus kasvatusfilosofiaan

Aika

24.09. – 03.10.2024

Luennot, etäopetus Zoomilla:

ti 24.9. ja to 26.9.2024 klo 17.00-18.30 (Huttunen)
ti 1.10. ja to 3.10.2024 klo 17.00-18.30 (Honkanen)

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija saa esiymmärryksen kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan kasvatusteorioiden ja kasvatuskäytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
 • indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa
 • keskeisimmät kasvatusfilosofiat
 • ihmiskäsitykset ja etiikan teoriat kasvatuksen kontekstissa

Kouluttajat

KT, FT, yliopistonlehtori Rauno Huttunen
väitöskirjatutkija Jaakko Honkanen

Suoritustapa

Luento-opetus 8 t. 
Suoritustapana on luentopäiväkirja luennoista ja kirjaessee (lisätiedot EduGossa).

Kirjallisuus

Kirjallisuus EduGo-tehtävää varten:

Valitse toinen alla olevista kirjoista:
A) Veli-Matti Värri (2004): Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään: Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu
erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta, e-kirja, sivut 1-38 ja 63-160:
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/101122
TAI
B) Nel Noddings: Philosophy of Education, ekirja Turun yliopistolla, luvut 1-4, 8 ja 9
JA
Kurssilla annettu materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opiskelijan, joka on suorittanut opintojakson Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin aiemman opetussuunnitelman mukaisesti 6 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op.

Hinta

110 €
Opiskelijahinta 90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 €/ 70 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

24.09.2024 mennessä

Aika

24.09. – 03.10.2024

Luennot, etäopetus Zoomilla:

ti 24.9. ja to 26.9.2024 klo 17.00-18.30 (Huttunen)
ti 1.10. ja to 3.10.2024 klo 17.00-18.30 (Honkanen)

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija saa esiymmärryksen kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan kasvatusteorioiden ja kasvatuskäytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
 • indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa
 • keskeisimmät kasvatusfilosofiat
 • ihmiskäsitykset ja etiikan teoriat kasvatuksen kontekstissa
Kouluttajat

KT, FT, yliopistonlehtori Rauno Huttunen
väitöskirjatutkija Jaakko Honkanen

Suoritustapa

Luento-opetus 8 t. 
Suoritustapana on luentopäiväkirja luennoista ja kirjaessee (lisätiedot EduGossa).

Kirjallisuus

Kirjallisuus EduGo-tehtävää varten:

Valitse toinen alla olevista kirjoista:
A) Veli-Matti Värri (2004): Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään: Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu
erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta, e-kirja, sivut 1-38 ja 63-160:
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/101122
TAI
B) Nel Noddings: Philosophy of Education, ekirja Turun yliopistolla, luvut 1-4, 8 ja 9
JA
Kurssilla annettu materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opiskelijan, joka on suorittanut opintojakson Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin aiemman opetussuunnitelman mukaisesti 6 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op.

Hinta

110 €
Opiskelijahinta 90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 €/ 70 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

24.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta