Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Kuvaus Aika 09.05.2023 – 31.05.2024 Luennot toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla) ja/tai ns. hybridiopetuksena, jossa lähiopetus välitetään myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä etäosallistujille. Luennot myös...

Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika 22.01. – 24.03.2024 Tavoite Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista Opintopisteet 7 op Sisältö Oppiminen...

Johdatus kasvatusfilosofiaan

Aika 26.09. – 05.10.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla): ti 26.9., to 28.9.2023 klo 17.00-18.30 (Huttunen) ti 3.10. ja to 5.10.2023 klo 17.00-18.30 (Honkanen) Paikka Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös...

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä

Aika 24.10. – 09.11.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla):ti ja to 24.10., 26.10., 31.10., 2.11., 7.11. ja 9.11.2023 klo 17.00-19.45 Tavoite Opiskelija hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin...

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika 05.06. – 14.06.2023 Luennot (etäopetus Zoomilla): ma-ke 5.-7.6.2023 klo 17-20 (Ilona Södervik)ma-ke 12.-14.6.2023 klo 17-20 (Neea Heinonen) Paikka Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan....