Työnohjaajaksi työnohjaajille -koulutuksen täydennyspaketti (5 op)

Kuvaus Aika 16.05.2023 – 31.01.2024 Kohderyhmä Huom. Täydennyspaketti (5 op) on tarkoitettu ainoastaan Työnohjaajaksi työnohjaajille -täydennyskoulutuksen 2022-23 Turun kesäyliopistossa suorittaneille. Sisältö Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. Hinta...

SOPU-valmennus – Työyhteisön ristiriidat voimavaraksi

Kuvaus Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten...

ToToKo® – Työnohjaajaksi työnohjaajille (20 op)

Kuvaus Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Oma työnohjauksen työnohjaus (toto) on siksi tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Se on...

Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op)

Kuvaus Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä ja urheiluvalmentajilta vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ja...

Psyykkinen valmentaja (25 op)

Kuvaus Aika 13.03.2023 – 13.08.2024 Lähiopetus:2023: 13.3., (18.4. peruutettu), 22.5., 19.6., 16.8., 21.9., 27.10., 28.11.2023 klo 9-162024: 16.1., 14.3., 16.4., 14.6. ja 13.8.2024 klo 9-16 Työnohjaus:14.2.2024 (etänä Zoom, 1,5 h)15.5.2024 (etänä Zoom, 1,5...