Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2023-2025 (60 op)

Kuvaus

Työnohjaajan kädet

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Työnohjaus on oman työn, ammatti-identiteetin ja työhön liittyvien tunteiden ja mielikuvien käsittelyä, arvioimista ja työstämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaaja on työnohjausprosessia ohjaava henkilö, joka ei anna konkreettisia vastauksia ja neuvoja ohjattavalleen, vaan toimii kuuntelijana ja keskustelijana auttaen ohjattavaa löytämään parhaat toimintatavat. Työnohjauksen tavoitteena on työhön liittyvien tilanteiden ja tunnelmien käsittely ja ymmärryksen lisääminen. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa näkemään oman työn ja työyhteisön uudessa valossa, se antaa uutta energiaa työpäiviin, parantaa työyhteisön henkeä ja motivoi sen jäseniä työtehtäviin.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on vahvistaa työyhteisön, organisaation ja yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä sekä tukea tavoitteellista työntekoa.

Työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös yrityselämässä esimerkiksi esimiestyön tukena.

Aika

14.09.2023 – 31.12.2025

Syksyn 2023 lähipäivät:

 • to 14.- pe 15.9.
 • to 12.- pe13.10.
 • to 9.- pe 10.11.
 • to 14.- pe 15.12.

 Kevään 2024 lähipäivät:

 • 8.-9.2.
 • 25.-26.3.
 • 16.-17.4. 

 Syksyn 2024 lähipäivät:

 • 12.-13.9.
 • 3.-4.10.
 • 19.-20.11.
 • 17.-18.12.

22-23.8.2024 järjestetään Dialogic-seminaari Jyväskylässä.

Koulutuspäivien työskentelyaika noin klo 9-17, tarkemmat kellonajat vahvistetaan yhteisesti ensimmäisten koulutuspäivien aikana.
Vuoden 2025 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus kestää 2,5 vuotta.

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Työnohjaajaksi kouluttautuminen sopii erityisesti kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myös kenelle tahansa työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville. Edellytyksenä on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista. Tärkeintä on oma kiinnostus työn ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä kohtaan.

Yleensä työnohjaajat tekevät työnohjausta sivutoimisesti, oman työnsä ohessa. Viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja on perustanut oman yrityksen tai aloittanut itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä myös asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsensä johtamiseen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon. Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä johtamiseen.

Tavoite

Voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta opiskelija oppii valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutuksessa opiskelija oppii asiakkaita arvostavia voimavarakeskeisiä lähestymistapoja, jotka tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Opintopisteet

60 op

Sisältö

Koulutuksen keskeisimpiä sisältöalueita ovat:

 • yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • työnohjaajan identiteetti ja etiikka
 • sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys

Tarkemmat tiedot koulutuksen osaamistavoitteista ja arvioinnista löydät täältä.

Kouluttajat

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dialogicin kanssa. Lisätietoja www.dialogic.fi. Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja, jotka ovat toimineet useita vuosia kouluttajina työnohjaajakoulutuksissa.

Pääkouluttaja:
Lassi Pruuki, työnohjaajakouluttaja, perhe- ja pariterapiakouluttaja, teologian tohtori, dosentti

Muut kouluttajat:
Päivi Jordan-Kilkki, musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Tiina Ahonen, sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Aapo Pääkkö, AMK-sosionomi, Vet-perhe- ja paripsykoterapeutti

Suoritustapa

Lähiopetus (24 op)

 • Lähiopetus sisältää 36 päivää (18 x 2 pv) workshop-tyyppistä teorian opiskelua, työnohjausharjoittelun työnohjausta sekä oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista.

Vertaisryhmätyöskentely (6 op)

 • Työskentelyn määrä on 80 oppituntia (16 oppituntia/lukukausi), jotka sisältävät luetun teorian reflektointia ja vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu (30 op)

 • Ohjattu etäopiskelu koostuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen liittyvät kirjallisuuden itsenäisestä lukemisesta, työnohjausharjoittelusta (80 oppituntia) sekä opinnäytetyön laatimisesta.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika on päättynyt 22.4.2023, ja koulutukseen on valittu max. 18 osallistujaa hakemusten ja haastattelun perusteella.

Muu informaatio

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Palautetta Dialogicin koulutuksesta

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”

– Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulu

Katso myös blogimme: https://turunkesayliopisto.fi/blogi/tuhannes-dialogicin-kouluttama-tyonohjaaja-valmistuu-turun-kesayliopistosta/

Hinta

7250 €  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom!
Maksun voi maksaa useammassa erässä (max 5 erää).

Peruutusehdot

Osallistujavalinnat on tehty haastattelupäivän jälkeen. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Kuvaus

Työnohjaajan kädet

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Työnohjaus on oman työn, ammatti-identiteetin ja työhön liittyvien tunteiden ja mielikuvien käsittelyä, arvioimista ja työstämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaaja on työnohjausprosessia ohjaava henkilö, joka ei anna konkreettisia vastauksia ja neuvoja ohjattavalleen, vaan toimii kuuntelijana ja keskustelijana auttaen ohjattavaa löytämään parhaat toimintatavat. Työnohjauksen tavoitteena on työhön liittyvien tilanteiden ja tunnelmien käsittely ja ymmärryksen lisääminen. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa näkemään oman työn ja työyhteisön uudessa valossa, se antaa uutta energiaa työpäiviin, parantaa työyhteisön henkeä ja motivoi sen jäseniä työtehtäviin.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on vahvistaa työyhteisön, organisaation ja yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä sekä tukea tavoitteellista työntekoa.

Työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös yrityselämässä esimerkiksi esimiestyön tukena.

Aika

14.09.2023 – 31.12.2025

Syksyn 2023 lähipäivät:

 • to 14.- pe 15.9.
 • to 12.- pe13.10.
 • to 9.- pe 10.11.
 • to 14.- pe 15.12.

 Kevään 2024 lähipäivät:

 • 8.-9.2.
 • 25.-26.3.
 • 16.-17.4. 

 Syksyn 2024 lähipäivät:

 • 12.-13.9.
 • 3.-4.10.
 • 19.-20.11.
 • 17.-18.12.

22-23.8.2024 järjestetään Dialogic-seminaari Jyväskylässä.

Koulutuspäivien työskentelyaika noin klo 9-17, tarkemmat kellonajat vahvistetaan yhteisesti ensimmäisten koulutuspäivien aikana.
Vuoden 2025 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus kestää 2,5 vuotta.

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Työnohjaajaksi kouluttautuminen sopii erityisesti kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myös kenelle tahansa työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville. Edellytyksenä on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista. Tärkeintä on oma kiinnostus työn ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä kohtaan.

Yleensä työnohjaajat tekevät työnohjausta sivutoimisesti, oman työnsä ohessa. Viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja on perustanut oman yrityksen tai aloittanut itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä myös asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsensä johtamiseen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon. Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä johtamiseen.

Tavoite

Voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta opiskelija oppii valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutuksessa opiskelija oppii asiakkaita arvostavia voimavarakeskeisiä lähestymistapoja, jotka tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Opintopisteet

60 op

Sisältö

Koulutuksen keskeisimpiä sisältöalueita ovat:

 • yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • työnohjaajan identiteetti ja etiikka
 • sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys

Tarkemmat tiedot koulutuksen osaamistavoitteista ja arvioinnista löydät täältä.

Kouluttajat

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dialogicin kanssa. Lisätietoja www.dialogic.fi. Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja, jotka ovat toimineet useita vuosia kouluttajina työnohjaajakoulutuksissa.

Pääkouluttaja:
Lassi Pruuki, työnohjaajakouluttaja, perhe- ja pariterapiakouluttaja, teologian tohtori, dosentti

Muut kouluttajat:
Päivi Jordan-Kilkki, musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Tiina Ahonen, sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Aapo Pääkkö, AMK-sosionomi, Vet-perhe- ja paripsykoterapeutti

Suoritustapa

Lähiopetus (24 op)

 • Lähiopetus sisältää 36 päivää (18 x 2 pv) workshop-tyyppistä teorian opiskelua, työnohjausharjoittelun työnohjausta sekä oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista.

Vertaisryhmätyöskentely (6 op)

 • Työskentelyn määrä on 80 oppituntia (16 oppituntia/lukukausi), jotka sisältävät luetun teorian reflektointia ja vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu (30 op)

 • Ohjattu etäopiskelu koostuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen liittyvät kirjallisuuden itsenäisestä lukemisesta, työnohjausharjoittelusta (80 oppituntia) sekä opinnäytetyön laatimisesta.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika on päättynyt 22.4.2023, ja koulutukseen on valittu max. 18 osallistujaa hakemusten ja haastattelun perusteella.

Muu informaatio

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Palautetta Dialogicin koulutuksesta

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”

– Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulu

Katso myös blogimme: https://turunkesayliopisto.fi/blogi/tuhannes-dialogicin-kouluttama-tyonohjaaja-valmistuu-turun-kesayliopistosta/

Hinta

7250 €  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom!
Maksun voi maksaa useammassa erässä (max 5 erää).

Peruutusehdot

Osallistujavalinnat on tehty haastattelupäivän jälkeen. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta