Tapasimme Pekka Holmin kanssa Salossa vuonna 2011, kun hän oli kouluttajana eräässä kesäyliopiston koulutuksessa. Tauolla Pekka kysyi minulta, olisiko kesäyliopisto kiinnostunut järjestämään Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta. Ja kyllähän se kiinnosti!

Ensimmäinen Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Turun kesäyliopistossa alkoi vuonna 2012, ja tänä syksynä aloitti kuudes koulutusryhmä. Dialogic järjestää työnohjaajakoulutusta ympäri Suomen eri oppilaitosten kanssa. Lokakuussa on aihetta juhlaan, sillä Turussa vuonna 2019 alkaneesta ryhmästä valmistuu jo tuhannes Dialogicin kouluttama voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Haluamme kiittää Dialogicia hyvästä yhteistyöstä ja onnitella kaikkia valmistuneita voimavarakeskeisiä työnohjaajia!

Vuosien varrella työnohjaajaksi on valmistunut aiemmalta koulutukseltaan ja työkokemukseltaan hyvin erilaisia ammattilaisia. Lokakuussa valmistuvassa ryhmässä on opiskellut muiden muassa Sari Vuori ja Jaana Laukkanen. Lue alta heidän vastauksensa muutamiin kysymyksiin, joita kysyimme heiltä työnohjaajakoulutukseen liittyen.

Kirjoittajana Turun kesäyliopiston rehtori Tuula Aamurusko


Kuka:

Sari Vuori

Taustasi:

Olen 52-vuotias Turusta kotoisin oleva juristi – julkinen oikeusavustaja ja asianajaja Helsingin oikeusaputoimistosta. Olen toiminut asianajajana 20 vuotta, joista suurimman osan oikeusavussa. Olen työskennellyt Turussa myös yksityisessä asianajotoimistossa ja lisäksi olen toiminut juristi-kääntäjänä Euroopan parlamentissa Luxemburgissa ja avustavana lakimiehenä Euroopan sääsatelliittijärjestössä Darmstadtissa ennen oikeusapuun siirtymistä.

Miksi lähdit opiskelemaan työnohjaajaksi ja miksi juuri voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi?

Minulla on aina ollut asianajotyössä vahva psykologinen orientaatio. Olen opiskellut työn ohella myös oikeuspsykologiaa Pekka Santtilan ja Julia Korkmanin johdolla, kun Åbo Akademi järjesti oikeuspsykologian erityisosaamiskoulutusta ensi kertaa syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille vuonna 2014-2015. Olin kurssin ainoa oikeusavustaja. Myös psykoterapiaopinnot olisivat kiinnostaneet, mutta opintoihin vaadittaisiin jokin muu pohjatutkinto, joten työnohjaus oli sitten luonnollinen valinta ja näin jälkikäteen ajatellen oikein hyvä valinta. Työohjaukseen motivoi tarve kehittää omia dialogisia taitoja sekä työnohjauksen puute oikeusavussa. Ammatti on psyykkisesti kuormittava ja kuormittavuus on samantyyppistä kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijöillä. Halusin myös tuoda työnohjausta osaksi työkulttuuriamme. Tarve työnohjaukselle on vain korostunut opintojeni myöstä ja omien ohjauskokemusteni myötä olen vakuuttunut sen työhyvinvointia parantavasta ja uupumusta ennalta ehkäisevästä voimasta.

Voimavarakeskeinen ohjaus valikoitui sen myötä, että psykoterapeutteina toimivat ystäväni suosittelivat sitä minulle.

Mikä on tärkeintä tai merkityksellisintä, mitä olet oppinut?

Taito kuunnella ja kysellä avoimesti ja uteliaana on kehittynyt. Olen saanut paljon välineitä siihen, miten ihmiset voi saada tulkitsemaan ja reflektoimaan omaa elämäänsä ja kertomuksiaan positiivisemmin. Tästä kaikesta on paljon apua myös ammatissani, jossa aina päämääränä on kuitenkin asian sopiminen riitelyn sijaan. Oma kommunikointityyli on muuttunut rakentavammaksi ja yritän nähdä omien ennakkoajatusteni yli toisen ihmisen avoimesti ja lämpimästi. Koulutus on ollut myös syväluotaus itseen ja kaikkeen siihen hauraaseen, mitä itsessä haluaa kehittää ja toisaalta myös siihen hyvään, mitä haluaa vielä vahvistaa.

Suosittelisitko tätä koulutusta muille? Jos kyllä, niin kenelle erityisesti?

Suositan koulutusta lämpimästi kaikille. Erityisesti niiden alojen ihmisille, joissa työnohjausta ei vielä juuri ole, mutta jossa se olisi tärkeä lisä oman työn hallinnan ja työssäjaksamisen apuna.

Miten aiot itse hyödyntää työnohjaajakoulutustasi?

Koulutuksesta on paljon hyötyä uudessa tiimijohtajan toimessani. Lisäksi toivottavasti saan mahdollisuuden tehdä omia työnohjauksia opintojen jälkeen. Toivon, että erityisesti oikeuslaitoksen piirissä toimiville oikeusavustajille, syyttäjille ja tuomareille ostettaisiin säännöllisesti annettavaa ryhmätyönohjausta, koska näillä aloilla työnohjaus säännöllisenä on vielä varsin uutta ja kehitteillä olevaa.


Kuka:

Jaana Laukkanen

Taustasi:

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä (VTM). Olen työskennellyt suurimman osan työurastani lastensuojelussa ohjaajana, sosiaalityöntekijänä ja esimiehenä. Lisäksi olen opiskellut opettajan työhön vaadittavat pedagogiset opinnot ja suorittanut kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen. Työskentelen tällä hetkellä yrittäjänä psykoterapian, työnohjauksen ja koulutuksen parissa Turun alueella.

Miksi lähdit opiskelemaan työnohjaajaksi ja miksi juuri voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi?

Työnohjaajan työ oli kiinnostanut minua jo ennen tämän koulutuksen alkamista, koska halusin päästä hyödyntämään työssä oppimaani ja aiempia koulutuksiani yksilöiden ja työyhteisöjen ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin edistämisen hyväksi. Koin kokemukseni ohjaus-, opetus-, esimies- ja terapiatyöstä antavat valmiuksia työnohjaajan roolissa toimimiseen, mutta vaativan kuitenkin lisäkouluttautumista työnohjaajana toimimiseksi ja uudenlaisen ammatillisen roolin omaksumiseksi. Juuri tähän voimavarakeskeiseen työnohjaajakoulutukseen hakeutumiseen liittyi itselläni kolme syytä: ajoitus, aiemmasta työstäni tuttu viitekehys ja arvostamani pääkouluttaja Pekka Holm. Sattumalla oli tässä osansa, että tämän koulutuksen alkamisesta sain tietoa, mutta niinhän uudet suunnat elämässä löytyvät, sattumien ja rohkeiden valintojen kautta.

Mikä on tärkeintä tai merkityksellisintä, mitä olet oppinut?

Koulutus on antanut monia tärkeitä oppeja vuorovaikutus- ja ohjaustyön tekemiseen. Ehkä itselleni keskeisintä on ollut oppia olemaan ammattilaisena epävarmuutta aiheuttavissa tilanteissa dialogisessa suhteessa, luottaen läsnäolon voimaan ja ymmärtää eteenpäin vievän vuorovaikutuksen rakentuvan kytkeytymisessä toiseen. Koulutus on vaatinut heittäytymistä epämukavuusalueelle ja tarjonnut valtavasti mahdollisuuksia itsereflektioon sekä itseluottamuksen vahvistumiseen. Asiantuntijan ja ammattilaisen roolissa ei-tietämisen opettelu ja keskusteluun nousevien asioiden ihmettely on ollut myös hyvin avartavaa ja arvokasta itselleni. 

Suosittelisitko tätä koulutusta muille? Jos kyllä, niin kenelle erityisesti?

Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan vuorovaikutus- ja ohjaustyössä. Koulutus antaa mielestäni tärkeitä valmiuksia kaikenlaiseen asiakastyöhön, ohjaustyöhön ja myös esimiestyöhön. Dialogisuuden ja voimavarakeskeisyyden lisääntyminen työpaikoilla olisi mielestäni merkittävä tekijä työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistumisessa.

Miten aiot itse hyödyntää työnohjaajakoulutustasi?

Olen saanut tehdä koko koulutuksen ajan työnohjaustyötä ja toivon saavani tehdä vielä enemmän tätä palkitsevaa ja innostavaa työtä valmistumiseni jälkeen. Työnohjauskoulutuksessa opitut taidot ja uudenlaiset tavat ajatella ovat vaikuttaneet kaikkiin vuorovaikutussuhteisiini, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Näin ollen koulutuksen hyödyt ovat koko ajan läsnä vuorovaikutustyössäni.


Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön sekä ihmisten että itsensä ohjaamiseen. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja se antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja prosessikonsultteina.

Voit tiedustella tulevia voimavarakeskeisiä työnohjaajakoulutuksia osoitteesta kesayliopisto[at]turunkesayliopisto.fi.

Tutustu ajankohtaisiin työelämän koulutuksiin sekä koko koulutustarjontaan.