Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op)

Kuvaus

Mies valmentamassa

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä ja urheiluvalmentajilta vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ja valmennuskulttuuri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

Aika

22.09.2023 – 29.10.2024

Koulutuspäivät:
2023: 22.9., 25.10., 23.11.2023 klo 9-16
2024: 9.1., 13.3., 23.4., 14.8., 18.9., 29.10.2024 klo 9-16

Työnohjauskerrat:
7.2.2024, 28.5.2024 (1,5 h)

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, ja Turun yliopisto.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin. Koulutuksen käytyään voi käyttää Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach -nimikettä.

Tavoite

 • Opit soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
 • Saat valmiudet ohjata yksilöitä ja ryhmiä ja opit viemään läpi ratkaisukeskeisen muutos- ja valmennusprosessin
 • Opit soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
 • Opit  kehittämään työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia ja ilmapiiriä

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
 • Itsensä johtamisen kehittäminen 
 • Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
 • Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation kehittämiseksi
 • Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus 
 • Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä
 • Ratkaisukeskeiset palaute- ja vuorovaikutustaidot
 • ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
 • ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
 • ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Kouluttajat

 • FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja, työnohjaaja (STOry), Team ja Executive Coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) Anita Hedman
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (SCSF), SH (AMK) Miia Miskeljin
 • Vierailevana kouluttajana Team ja Executive Coach, jääkiekkovalmentaja Juuso Nieminen

Suoritustapa

Koulutuksen kesto:

 • 9 lähipäivää, 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 2 x 1,5 tunnin työnohjaus sekä henkilökohtainen mentor-coach tapaaminen kouluttajan kanssa.

Oppimismetodi:

 • oma soveltava kehittämishanke
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop-työskentelyä 
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h ja siihen liittyvää pienryhmätyönohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta
 • vertaisoppimista

Kirjallisuus

Ennakkolukemistona: Iverson, C. George, E & Ratner, H: Brief coaching – Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018. TAI: Louis Caufman: Ratkaisukeskeinen coaching – opas myönteiseen muutokseen.

Kirjallisuusluettelo koulutuksen aikana luettavista kirjoista annetaan myöhemmin. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen valmentajan ydintaidot -kirjallinen materiaali, joka jaetaan ensimmäisessä lähipäivässä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
kouluttaja Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto,fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op) ja Psyykkinen valmentaja (25 op) -koulutukset tukevat toisiaan ja ne voi käydä peräkkäin tai samanaikaisesti.

Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa painotetaan terapeuttisia sovelluksia asiakastyöhön, jossa ammattilaiset kohtaavat asiakkaita, joiden muutosprojekteja, elämänhallintaa yms. estävät erilaiset psyykkiset esteet tai oireet. Koulutuksessa ei käsitellä ICF:n ammatticoachin ydintaitoja, joten sen pohjalta ei voi hakea ICF:n sertifikaatteja.

Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus sen sijaan perustuu ICF:n ammatticoachin ydintaitoihin ja koulutuksen valmennusmenetelmät ovat suunnattu erityisesti työelämän muutosprosessien valmentamiseen ja valmentavan esimiestyön tueksi. ICF:n sertifiointien kriteerit löytyvät täältä. Esim. ACC-sertifikaatin yksityiskohtaiset edellytykset käydään myös koulutuksessa läpi, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että sertifikaatti edellyttää myös muuta kuin koulutuksen ja asiakastyön tunnit. Tämän koulutuksen sertifiointipolku on ns. portfoliopolku, jonka kriteerit löytyvät täältä.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Hinta

2400 €

Huom. Jos olet maksamassa itse osallistumismaksun ja haluat maksaa maksun erissä (maks. kolme erää), ilmoita siitä myös ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Kuvaus

Mies valmentamassa

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä ja urheiluvalmentajilta vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ja valmennuskulttuuri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

Aika

22.09.2023 – 29.10.2024

Koulutuspäivät:
2023: 22.9., 25.10., 23.11.2023 klo 9-16
2024: 9.1., 13.3., 23.4., 14.8., 18.9., 29.10.2024 klo 9-16

Työnohjauskerrat:
7.2.2024, 28.5.2024 (1,5 h)

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, ja Turun yliopisto.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin. Koulutuksen käytyään voi käyttää Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach -nimikettä.

Tavoite
 • Opit soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
 • Saat valmiudet ohjata yksilöitä ja ryhmiä ja opit viemään läpi ratkaisukeskeisen muutos- ja valmennusprosessin
 • Opit soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
 • Opit  kehittämään työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia ja ilmapiiriä
Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
 • Itsensä johtamisen kehittäminen 
 • Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
 • Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation kehittämiseksi
 • Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus 
 • Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä
 • Ratkaisukeskeiset palaute- ja vuorovaikutustaidot
 • ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
 • ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
 • ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto
Kouluttajat
 • FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja, työnohjaaja (STOry), Team ja Executive Coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) Anita Hedman
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (SCSF), SH (AMK) Miia Miskeljin
 • Vierailevana kouluttajana Team ja Executive Coach, jääkiekkovalmentaja Juuso Nieminen

Suoritustapa

Koulutuksen kesto:

 • 9 lähipäivää, 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 2 x 1,5 tunnin työnohjaus sekä henkilökohtainen mentor-coach tapaaminen kouluttajan kanssa.

Oppimismetodi:

 • oma soveltava kehittämishanke
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop-työskentelyä 
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h ja siihen liittyvää pienryhmätyönohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta
 • vertaisoppimista
Kirjallisuus

Ennakkolukemistona: Iverson, C. George, E & Ratner, H: Brief coaching – Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018. TAI: Louis Caufman: Ratkaisukeskeinen coaching – opas myönteiseen muutokseen.

Kirjallisuusluettelo koulutuksen aikana luettavista kirjoista annetaan myöhemmin. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen valmentajan ydintaidot -kirjallinen materiaali, joka jaetaan ensimmäisessä lähipäivässä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
kouluttaja Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto,fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op) ja Psyykkinen valmentaja (25 op) -koulutukset tukevat toisiaan ja ne voi käydä peräkkäin tai samanaikaisesti.

Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa painotetaan terapeuttisia sovelluksia asiakastyöhön, jossa ammattilaiset kohtaavat asiakkaita, joiden muutosprojekteja, elämänhallintaa yms. estävät erilaiset psyykkiset esteet tai oireet. Koulutuksessa ei käsitellä ICF:n ammatticoachin ydintaitoja, joten sen pohjalta ei voi hakea ICF:n sertifikaatteja.

Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus sen sijaan perustuu ICF:n ammatticoachin ydintaitoihin ja koulutuksen valmennusmenetelmät ovat suunnattu erityisesti työelämän muutosprosessien valmentamiseen ja valmentavan esimiestyön tueksi. ICF:n sertifiointien kriteerit löytyvät täältä. Esim. ACC-sertifikaatin yksityiskohtaiset edellytykset käydään myös koulutuksessa läpi, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että sertifikaatti edellyttää myös muuta kuin koulutuksen ja asiakastyön tunnit. Tämän koulutuksen sertifiointipolku on ns. portfoliopolku, jonka kriteerit löytyvät täältä.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Hinta

2400 €

Huom. Jos olet maksamassa itse osallistumismaksun ja haluat maksaa maksun erissä (maks. kolme erää), ilmoita siitä myös ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta