Tutustumiswebinaari: Positiivinen HR (maksuton) 23.1.

Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista?

Muuttuva työelämä ja työnteon tavat, kiihtynyt tahti, lisääntynyt pahoinvointi, jatkuva epävarmuus sekä vauhdissa ja muutoksissa vaurioituneet organisaatiot asettavat kasvanutta painetta HR:lle ja pakottavat katsomaan HR- ja johtamistyötä uudesta näkökulmasta. Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle.

Positiivinen HR nojaa positiivisen psykologian tutkimustietoon ja teorioihin, joiden ytimenä ovat vahvuudet, mahdollisuudet ja potentiaali – ihmisten ja organisaatioiden kukoistus. Se keskittyy arjessa ja haasteiden keskellä siihen mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaationkin kannalta.

Webinaarissa Johanna ja Saana kertovat lisää siitä, mistä positiivisessa HR:ssä ja 19.3.2024 alkavassa Positiivinen HR (40 op) -koulutusohjelmassa oikein on kyse ja mitä se pitää sisällään.

Perustietoa neurokirjosta -webinaari (maksuton) 25.1.

Webinaarissa käydään läpi neuromoninaisuuteen liittyvää perustietoa: mitä neurokirjoon liittyvät asiat ovat, mitä tarkoittaa olla neurokirjolla ja kuinka neurokirjoa voi huomioida toiminnassa ja kohtaamisessa (mm. esteettömyys). Neurokirjolla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. autismikirjoa ja ADHD:ta sekä muuta neuroepätyypillisyyttä.

Aivot palautuvat -webinaari (maksuton) 5.3.

Haluatko auttaa aivojasi palautumaan? Käytännönläisestä webinaarista saat mukaasi keinoja, joilla voit heti vähentää aivojen kuormitusta.

  • Mitä aivoissa käytännössä tapahtuu, kun laitamme aivomme töihin? 
  • Miten aivot palautuvat?
  • Miten uni huoltaa aivoja?
  • Miten voin vähentää aivojen kuormitusta?
  • Miten suojaudun ylirasittumiselta, kun työ, opiskelu tai muut viikon aktiviteetit vievät mennessään

Luento perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon, käytännön esimerkein esiteltynä. Terveyden edistämisen suositukset ovat Suomessa hyväksyttyjä. Luennon lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä (chat).

Tutustumiswebinaari: Palvelumuotoilun perusopinnot (maksuton) 18.3.

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja mitä palvelumuotoilun avoimen yliopiston opinnot pitävät sisällään?

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan infowebinaariin, jossa saat lisätietoa opinnoista ja siitä sopisivatko ne sinun tarpeisiisi. Voit ilmoittautua opintoihin vielä tämän tilaisuuden jälkeen. Tule innostumaan palvelumuotoilun opinnoista ja mahdollisuuksista!

Mitä on HOT-pohjainen psyykkinen valmennus? (maksuton) 7.5.

Webinaarissa keskustellaan neljän urheilupsykologian ammattilaisen kanssa HOT-pohjaisesta psyykkisestä valmennuksesta ja siitä, miten lähestymistavalla voidaan tukea urheilijan hyvinvointia ja suorituskykyä.

HOT-pohjaisessa (hyväksymis- ja omistautumisterapia) lähestymistavassa hyödynnetään mm. tietoisuustaitoihin, hyväksyntään ja arvoihin liittyvää tutkimustietoa ja käytännön harjoitteita. Lähestymistapa on myös kansainvälisesti (Mindfulness, Acceptance and Commitment approach) tunnettu ja käytetty urheilupsykologian asiantuntijoiden ja huippu-urheilijoiden keskuudessa mm. Tanskassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.