Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®

Kuvaus Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä, näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden...

Minustako työnohjaaja? (maksuton)

Kuvaus Oletko haaveillut työnohjaajaksi ryhtymisestä? Haluatko tietää Mitä työnohjaus on? Mitä työnohjaaja tekee käytännössä? Missä työnohjaaja voi työskennellä? Kuka voi opiskella työnohjaajaksi? Näihin ja muihinkin kysymyksiin saat vastauksia tässä maksuttomassa...

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Aika 09.05.2023 – 31.05.2024 Ennakkotieto/ suunnitteilla. Luennot toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla) ja/tai ns. hybridiopetuksena, jossa lähiopetus välitetään myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä...

Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika 01.01. – 31.05.2024 kevät 2024 Tavoite Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista Opintopisteet 7 op Sisältö...