Henkilöstöresursointi ja rekrytointi (5 op) – YJOA2220

Aika

01.04. – 28.08.2025

Verkkotentti – opiskelijat pääsevät tutustumaan tenttimateriaaliin alkaen 1.4.2025. Verkkotentti järjestetään 15.5.2025 klo 16.30-20.30. Verkkotentin uusinta on 28.8.2025 klo 16.30-20.30.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin merkityksen henkilöstöjohtamisen strategisessa kokonaisuudessa
 • kuvata ja analysoida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä ja -prosesseja
 • kuvata henkilöstöresursointia eri kontekstien ja toimialojen näkökulmista
 • tarkastella työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen merkitystä organisaatioissa
 • arvioida henkilöstönhankintaa osana vastuullista henkilöstöjohtamista
 • suunnitella ja analysoida resursointia tulevaisuusorientaation kautta

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastelet henkilöstöresursointia ja henkilöstön hankintaa osana strategista henkilöstöjohtamista. Perehdyt henkilöstön hankintaan niin rekrytointiprosessin kuin rekrytointistrategioiden ja -kanavien näkökulmasta. Tutustut myös työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen teemoihin sekä talent managementiin. Henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin haasteita sekä mahdollisuuksia tarkastellaan huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Aika

01.04. – 28.08.2025

Verkkotentti – opiskelijat pääsevät tutustumaan tenttimateriaaliin alkaen 1.4.2025. Verkkotentti järjestetään 15.5.2025 klo 16.30-20.30. Verkkotentin uusinta on 28.8.2025 klo 16.30-20.30.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin merkityksen henkilöstöjohtamisen strategisessa kokonaisuudessa
 • kuvata ja analysoida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä ja -prosesseja
 • kuvata henkilöstöresursointia eri kontekstien ja toimialojen näkökulmista
 • tarkastella työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen merkitystä organisaatioissa
 • arvioida henkilöstönhankintaa osana vastuullista henkilöstöjohtamista
 • suunnitella ja analysoida resursointia tulevaisuusorientaation kautta
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastelet henkilöstöresursointia ja henkilöstön hankintaa osana strategista henkilöstöjohtamista. Perehdyt henkilöstön hankintaan niin rekrytointiprosessin kuin rekrytointistrategioiden ja -kanavien näkökulmasta. Tutustut myös työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen teemoihin sekä talent managementiin. Henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin haasteita sekä mahdollisuuksia tarkastellaan huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta