Johdon ja henkilöstön kehittäminen (5 op) – YJOA2130

Aika

01.08. – 31.12.2025

Soili Hyvösen etäluennot: 13.8. klo 17–18.30 ja 24.9. klo 17–18.30

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 1.8.-31.12.2025. Oppimistehtävässä pääset käsittelemään ja arvioimaan johdon ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä sekä soveltamaan kokemuksiasi ja olemassa olevaa osaamistasi jakson kirjallisuuteen. Oppimistehtäviä otetaan arviointiin kuukausittain ja viimeinen palautuspäivä on 26.11.2025. (tarvittaessa työstettävissä 31.12.2025 saakka).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
  • vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
  • suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustut laaja-alaisesti johdon ja henkilöstön kehittämiseen aihepiirin ajankohtaisen tutkimuskeskustelun kautta. Tarkastelun kohteina ovat mm. johdon ja henkilöstön kehittämisen tehtäväkenttä, roolit, vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Aika

01.08. – 31.12.2025

Soili Hyvösen etäluennot: 13.8. klo 17–18.30 ja 24.9. klo 17–18.30

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 1.8.-31.12.2025. Oppimistehtävässä pääset käsittelemään ja arvioimaan johdon ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä sekä soveltamaan kokemuksiasi ja olemassa olevaa osaamistasi jakson kirjallisuuteen. Oppimistehtäviä otetaan arviointiin kuukausittain ja viimeinen palautuspäivä on 26.11.2025. (tarvittaessa työstettävissä 31.12.2025 saakka).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
  • vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
  • suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustut laaja-alaisesti johdon ja henkilöstön kehittämiseen aihepiirin ajankohtaisen tutkimuskeskustelun kautta. Tarkastelun kohteina ovat mm. johdon ja henkilöstön kehittämisen tehtäväkenttä, roolit, vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta