Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä

Aika 23.10. – 13.12.2023 Verkko-opinnot 23.10.-13.12.2023. Aloitusluento (Teams) ke 25.10. klo 15-16. Esitiedot Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä...

Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus

Aika 18.03. – 31.05.2024 Verkko-opinot 18.3.–31.5.2024. Aloitusluento (Teams) 20.3.2024 klo 15-16 Esitiedot Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä...

Liikkujan ravitsemuksen perusteet

Aika 01.09.2023 – 20.10.2024 Paikka Verkko-opinnot 1.9.-20.10.2023. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija: • osaa arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen suorituskyvylle, palautumiselle ja...

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet

Aika 01.03. – 31.05.2024 Verkkokurssi: maaliskuu-toukokuu 2024 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) Esitiedot Ravitsemustieteen perusteet (5 op) -opintojakso. Tavoite Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa...

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa

Aika 01.10. – 31.12.2023 Verkkokurssi: loka-joulukuu 2023 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan...