Liikkujan ravitsemuksen perusteet

Aika

01.09.2023 – 20.10.2024

Paikka

Verkko-opinnot 1.9.-20.10.2023.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen
suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle
• osaa arvioida ja ohjeistaa urheilijan ruokavaliota liikuntaan peilaten
• osaa arvioida ravitsemuksen vaikutukset vastustuskyvylle ja ylirasituksen synnyssä
• osaa selittää, mitä ravitsemuksellisia asioita tulisi huomioida ennen liikuntaa, sen aikana ja sen
jälkeen

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Eri urheilulajien ravitsemukselliset vaatimukset, ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle,
palautumiselle ja kehittymiselle, ravitsemuksen vaikutus vastustuskykyyn ja ylirasitus, ravitsemus
ennen liikuntasuoritusta tai kilpailua, sen aikana ja jälkeen.

Suoritustapa

Luentotallenteet, luennot (saatavilla tallenteet) ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

01.09.2023 – 20.10.2024

Paikka

Verkko-opinnot 1.9.-20.10.2023.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen
suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle
• osaa arvioida ja ohjeistaa urheilijan ruokavaliota liikuntaan peilaten
• osaa arvioida ravitsemuksen vaikutukset vastustuskyvylle ja ylirasituksen synnyssä
• osaa selittää, mitä ravitsemuksellisia asioita tulisi huomioida ennen liikuntaa, sen aikana ja sen
jälkeen

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Eri urheilulajien ravitsemukselliset vaatimukset, ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle,
palautumiselle ja kehittymiselle, ravitsemuksen vaikutus vastustuskykyyn ja ylirasitus, ravitsemus
ennen liikuntasuoritusta tai kilpailua, sen aikana ja jälkeen.

Suoritustapa

Luentotallenteet, luennot (saatavilla tallenteet) ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta