Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus

Aika

18.03. – 31.05.2024

Verkko-opinot 18.3.–31.5.2024.

  • Aloitusluento (Teams) 20.3.2024 klo 15-16

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää optimaalista painonhallintaa eri urheilulajeissa
  • osaa selittää, miten urheiljan painonpudotus tulisi toteuttaa
  • osaa perustella vuorovaikutuksen ja motivoinnin merkityksen urheilijoiden ravitsemusohjauksessa
  • osaa kuvata ja arvioida psykologisten keinojen (mm. positiivinen psykologia) vaikutusta urheilijoiden painnonhallinnan edistämisessä

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheilijan painonhallinta. Urheilijan painonpudotus. Eri urheilulajien erityisvaatimukset.
Asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus. Positiivinen psykologia urheilijoiden painonhallinnan
edistämisessä.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Aika

18.03. – 31.05.2024

Verkko-opinot 18.3.–31.5.2024.

  • Aloitusluento (Teams) 20.3.2024 klo 15-16
Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso. Opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää optimaalista painonhallintaa eri urheilulajeissa
  • osaa selittää, miten urheiljan painonpudotus tulisi toteuttaa
  • osaa perustella vuorovaikutuksen ja motivoinnin merkityksen urheilijoiden ravitsemusohjauksessa
  • osaa kuvata ja arvioida psykologisten keinojen (mm. positiivinen psykologia) vaikutusta urheilijoiden painnonhallinnan edistämisessä
Opintopisteet

4 op

Sisältö

Urheilijan painonhallinta. Urheilijan painonpudotus. Eri urheilulajien erityisvaatimukset.
Asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus. Positiivinen psykologia urheilijoiden painonhallinnan
edistämisessä.

Suoritustapa

Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta