Johdanto kasvatustieteisiin

Aika 21.05. – 22.05.2024 Luennot (etäopetus Zoomilla):ti 7.5., ke 8.5., ma 13.5., ke 15.5., ma 20.5. ja ke 22.5.2024 klo 17.00-19.30 Paikka Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat...

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Kuvaus Aika 21.05. – 31.12.2024 Huom. Opinnot alkavat 7.5., mutta niihin voi vielä ilmoittautua mukaan toukokuun aikana! Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa EduGo (moodle) -oppimisalustalla. Voimme ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan 31.5.2024...

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Kuvaus Aika 31.05.2023 – 31.05.2024 Huom. Opinnot alkavat 9.5., mutta niihin voi vielä ilmoittautua mukaan toukokuun aikana! Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa EduGo (moodle) -oppimisalustalla. Voimme ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan 31.5.2023...

Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika 11.12.2023 – 24.03.2024 Tavoite Opiskelija laajentaa ja syventää ymmärrystään kasvatuksesta ja oppimisesta eri konteksteissa ja lisää tietämystään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista Opintopisteet 7 op Sisältö...

Johdatus kasvatusfilosofiaan

Aika 26.09. – 05.10.2023 Luennot, etäopetus Zoomilla: ti 26.9. (vain tallenne), to 28.9.2023 klo 17.00-18.30 (Huttunen) ti 3.10. ja to 5.10.2023 klo 17.00-18.30 (Honkanen) Paikka Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla)....